iKONGRES

XVI Spotkanie Absolwentów pt. "Gospodarka X.0 - jakie trendy technologiczne i biznesowe ostatecznie wygrają?"

*, 27 czerwca 2022

Spotkanie on-line
*
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Jestem studentem/absolwentem/pracownikiem Wydziału Zarządzania UW
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania UW z siedzibą: ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się warunkami uczestnictwa w wydarzeniu, wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Oranizatora

Drodzy Absolwenci,

Żyjemy w czasach intensywnego przyspieszenia technologicznego. Zmiany w procesach gospodarczych chyba nigdy wcześniej nie następowały tak dynamicznie. Za tym zjawiskiem stoi szereg trendów, zarówno technologicznych jak i biznesowych, które wskazują możliwe lub prawdopodobne kierunki rozwoju świata. Mobilność, blockchain, AI i uczenie maszynowe, rozwiązania chmurowe – to tylko kilka przykładów silnych tendencji w globalnym otoczeniu gospodarczym. Różna jest ich dojrzałość. Część z nich już skutecznie zakotwiczyło się w biznesie, a inne nie wyszły jeszcze poza etap atrakcyjnej obietnicy. Tym niemniej, blockchain już dawno wyzwolił się z okowów kryptowalut. E-commerce dziś brzmi staroświecko i zastępowany jest podejściem anywhere-commerce. AI wspiera nas na co dzień, choć coraz więcej jest wątpliwości dotyczących finalnych skutków społecznych stosowania tej technologii. Tej fali zmian technologicznych nie zatrzymamy i zatrzymać przecież nie chcemy, ale warto się sprawnie poruszać w tych zagadnieniach. Otwartym pozostaje pytanie, które z występujących trendów mają szansę stać się fundamentem sukcesu gospodarczego, a którym z nich bliżej do baniek spekulacyjnych. Na których trendach wykreowane mogą zostać nowe usługi generujące wartość dodaną dla konsumentów? Czy polska gospodarka ma niezbędne zasoby do skutecznego implementowania tych trendów w procesy gospodarcze? Jakie mogą być pozaekonomiczne skutki wykorzystania określonych innowacyjnych technologii. Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas kolejnej debaty Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW.

W debacie udział wezmą:

dr hab. Roman Batko - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Jacek Kosiec - wiceprezes Zarządu Creotech Instruments SA

Debatę Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW poprowadzi Remigiusz Lewandowski

Zapraszamy 27 czerwca 2022 r. o godz. 19:00.

Jesteśmy przeświadczeni, że taki doborowy skład zapewni zarówno emocje jak i intelektualną refleksję z naciskiem na praktyczny aspekt problemu.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 27 czerwca 2022 godz. 19:00

Koniec: 27 czerwca 2022 godz. 20:30

Miejsce:
Spotkanie on-line
*, *