iKONGRES

Dear Sir or Madam,

Registration has been closed, applications are no longer accepted.

XVI Międzynarodowy Kongres MBA

Online, 16 May 2020

Online
Online

XVI Międzynarodowy e-Kongres MBA | XVI International MBA e-Congress

Dbając o bezpieczeństwo uczestników Kongresu postanowiliśmy, że tegoroczny Kongres odbędzie się całkowicie w formie elektronicznej | Due to the current global situation, we have decided that the 16th International MBA Congress will be held completely in electronic form.
 

Dane wydarzenia | Event details:


Początek | Start: 16 May 2020 godz. | at 09:30

Koniec | End: 16 May 2020 godz. | at 18:30

Miejsce | Place:
Online
Online, Online

Miejsce wydarzenia | Event place: