iKONGRES

Dear Sir or Madam,

Registration has been closed, applications are no longer accepted.

XIV Międzynarodowy Kongres MBA

Kraków, 18 - 20 May 2018

Krakowska Szkoła Biznesu UEK
ul. Rakowicka 27

XIV Międzynarodowy Kongres MBA

Dane wydarzenia | Event details:


Początek | Start: 18 May 2018 godz. | at 08:30

Koniec | End: 20 May 2018 godz. | at 16:00

Miejsce | Place:
Krakowska Szkoła Biznesu UEK
ul. Rakowicka 27, Kraków

Miejsce wydarzenia | Event place: