Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

on-line, 23 lutego 2022

*
*

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa zapraszają  na konferencję:

Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

23 lutego 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

Konferencja bezpłatna

 

Ogłoszony w 2021 r. pakiet Komisji Europejskiej tzw. FIT for 55 to propozycja zestawu narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie oraz doprowadzić do osiągnięcia w UE redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Pakiet ten to wielkie wyzwanie i szansa dla polskich firm do budowy konkurencyjności, ale również zapewnienia transformacji energetycznej, technologicznej i społecznej, w szczególności w sektorze wyrobów budowlanych. Pakiet ten będzie miał bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw w Polsce.

Celem wydarzenia jest przedstawienie informacji nt. kształtu pakietu FIT for 55, aktualnego stanu zaawansowania negocjacji propozycji na poziomie UE oraz technicznych, finansowych i społecznych aspektów wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych.

 

Agenda:

10.00 - 10.30 Słowo wstępne (max 30 min)

 • Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Szymon Firląg – Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Anette Persson - Policy Officer, unit B.3: Buildings and Products, Komisja Europejska
 • Anna Moskwa – Min. Klimatu i Środowiska (tbc)

10.30 - 12.00 Panel - techniczne i finansowe aspekty wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych 

 • Paweł Różycki – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Min. Klimatu i Środowiska (tbc)
 • Adam Ambrozik – Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.
 • Magdalena Vallebona - Climate and Energy Director, Cerame-Unie, the European Ceramic Industry Association 
 • Katarzyna Jastrzemska - Zastępczyni Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • Andrzej Kaźmierski - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (tbc)
 • Dorota Zawadzka-Stępniak – Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacja Lewiatan / Szymon Firląg - Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa - moderacja

12.00 - 13.30 Panel– społeczne aspekty wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych 

 • Jakub Kus – Wiceprzewodniczący Biura Zarządu Krajowego, Związek Zawodowy Budowlani (ZZ Budowlani) Piotr Dauksza - Managing Director w H+H Polska Sp z o.o.
 • Maciej Tauber – Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Ewa Flaszyńska - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (tbc)
 • Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE) (tbc)
 • Dorota Zawadzka-Stępniak – Konfederacja Lewiatan / Szymon Firląg - Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja

13.30 Podsumowanie i wnioski 

 • Dorota Zawadzka-Stępniak – Konfederacja Lewiatan / Szymon Firląg - Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Kontakt:
Grażyna Mazurek
tel.: (+48 22) 55 99 940
mail: gmazurek(at)konfederacjalewiatan.pl

Dane wydarzenia:


Początek: 23 lutego 2022 godz. 10:00

Koniec: 23 lutego 2022 godz. 14:00

Miejsce:
*
*, on-line