iKONGRES

Walny Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów WZ UW 2022

*, 27 czerwca 2022

Spotkanie on-line
*
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Zgoda na odbycie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem środków komunikacji elektronicznej.
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania UW z siedzibą: ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się warunkami uczestnictwa w wydarzeniu, wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Oranizatora

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie §15 ust. 1 i par. 15 ust. 2 zwołuje Walny Zjazd, który odbędzie się w poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. o godz. 18.00. Walny Zjazd odbędzie się – na podstawie art. 10 ust. 1a i 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) – na platformie MS Teams.

Ważne informacje:

 1. Dostęp elektroniczny do Zjazdu ma formę przekazanego Państwu linka do udziału w Zjeździe w dniu 27 czerwca 2022 r. na platformie MS Teams. Głosowanie będzie miało formę ustną.
 2. Wyżej wymieniony link zostanie Państwu nadesłany pocztą elektroniczną po zarejestrowaniu się na Zjazd. Prosimy o możliwie szybką rejestrację udziału w Zjeździe (poprzez „kliknięcie” linka), najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022 r. Pozwoli to na sprawną organizację Zjazdu.
 3. W przypadku pytań dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt: kontakt@absolwencizarzadzania.pl

Porządek obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 27.06.2022 r.:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ SA WZUW),
 2. Określenie ważności WZ oraz zdolności WZ do podejmowania uchwał.
 3. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza WZ.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 7. Informacja Zarządu dotycząca bieżących działań i planów Stowarzyszenia.
 8. Sprawy różne.

Dokument, o którym mowa w pkt 6 zostanie przekazany Państwu w odrębnej korespondencji.

Dane wydarzenia:


Początek: 27 czerwca 2022 godz. 18:00

Koniec: 27 czerwca 2022 godz. 19:00

Miejsce:
Spotkanie on-line
*, *