Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Uchybienia przy realizacji projektów unijnych. Co zrobić, gdy organ wzywa do zwrotu dofinansowania?

on-line, 03 września 2021

Spotkanie on-line
*

Konfederacja Lewiatan wraz z Kancelaria Prawna Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy zapraszają na webinarium w ramach

e-Akademii Lewiatana:

Uchybienia przy realizacji projektów unijnych. Co zrobić, gdy organ wzywa do zwrotu dofinansowania?

3 września 2021 r., (piątek) godz.: 14:00-16:00

Udział bezpłatny

Nierzadko zdarza się, że przy realizacji projektów z dofinansowaniem z funduszy unijnych instytucja stwierdza różnego rodzaju uchybienia i domaga się zwrotu przyznanych środków. Czy beneficjent ma obowiązek zwrócić przyznane wsparcie w każdym przypadku? Czy decyzję wzywającą do zwrotu dofinansowania można zaskarżyć? Jak wygląda przebieg postępowania zwrotowego w praktyce? Czy organ może dochodzić należności od członka zarządu?

Odpowiedzi na te pytania i szereg innych przedstawią eksperci kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Podczas webinaru prawnicy podzielą się nie tylko wiedzą i doświadczeniem zdobytymi ze swojej praktyki, ale również wnioskami wynikającymi z przygotowanego przez zespół raportu dotyczącego postępowań zwrotowych w Polsce pt.: „Efektywność procedur zwrotu środków unijnych”. W ramach kompleksowego badania, eksperci kancelarii zwrócili się do kilkudziesięciu instytucji zarówno centralnych, jak i regionalnych odpowiedzialnych za dystrybucję środków z szeregiem pytań dotyczących prowadzonych postępowań zwrotowych, pytając m.in. o ich długość, wyniki czy skuteczność. O wnioskach płynących z tego pierwszego w Polsce opracowania dotyczącego systemu zwrotu środków konfrontującego założenia teoretyczne z praktyką, eksperci kancelarii podzielą się z uczestnikami szkolenia.

Program

Zakres tematyczny webinarium:

 • Pojęcie nieprawidłowości przy realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym
 • Przebieg postępowania w sprawie zwrotu środków
 • Procedura odwoławcza
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Droga cywilna w sprawach zwrotowych
 • Egzekucja i odpowiedzialność członków zarządu beneficjenta
 • Podsumowanie i Q & A.

Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy jest jedną z niewielu kancelarii w Polsce mogących pochwalić się bogatą wiedzą i doświadczeniem z zakresu zasad przyznawania oraz realizowania projektów finansowanych ze środków unijnych, a także szerzej pomocy publicznej. Wspiera zarówno przedsiębiorców realizujących projekty finansowane z funduszy europejskich, jak i podmioty sektora publicznego zaangażowane we wdrażanie programów.

Zespół kancelarii posiada bogate doświadczenie m.in. w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych dotyczących pomocy publicznej i środków unijnych, opracowywaniu opinii prawnych dotyczących określenia statusu przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych, zmiany statusu beneficjentów i wpływu takiej zmiany na realizowane projekty, kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, zasad zwrotu środków i oceny projektów, dnia udzielenia wsparcia, ekspektatywy udzielenia dofinansowania czy zachowania konkurencyjności w projektach.

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
 • Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie e-mail wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.

Kontakt:

Grażyna Mazurek
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. +48 22 55 99 940

 

Dane wydarzenia:


Początek: 03 września 2021 godz. 14:00

Koniec: 03 września 2021 godz. 16:00

Miejsce:
Spotkanie on-line
*, on-line