iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Strategie Elektromobilności dla Samorządów

Warszawa, 13 listopada 2018

Wydział Zarządzania UW
ul. Szturmowa 1/3

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji, która pozwoli na zapoznanie się z:

  • warunkami pozyskania wsparcia na stworzenie Strategii Elektromobilności dla Samorządów,
  • zasadami przygotowania Strategii dostosowanej do lokalnych warunków,
  • obowiązkami wynikającymi z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  • możliwościami łączenia elektromobilności z mobilnością współdzieloną i smart city.

Prelegentami będą przedstawiciele: NFOŚiGW, NGL Wiater sp.k., PTV CEE Sp. z o. o. oraz Wydziału Zarządzania UW

Szczegółowy program wydarzenia [PDF]

Kontakt

Dr Grzegorz Tchorek
tel. 695 731 465
mail: emobility@wz.uw.edu.pl

UWAGA! - Wjazd na parking WZ UW na hasło „elektromobilność” - bezpośrednio z ulicy Kaczmarskiego (wcześniej Modzelewskiego).

Dane wydarzenia:


Początek: 13 listopada 2018 godz. 09:30

Koniec: 13 listopada 2018 godz. 15:30

Miejsce:
Wydział Zarządzania UW
ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: