Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości

Warszawa, 24 - 28 stycznia 2022

Warszawa
*
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Udział w stacjonarnym pierwszym dniu konferencji (wymagany certyfikat minium 2. szczepień przeciw covid-19)
Udział online w blokach warsztatów:
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, a wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Regulamin dostępny jest >>tutaj.

Organizator informuje, iż:

 1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Organizatorem a Panią/Panem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Organizatora:

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana poniżej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez Konfederację Lewiatan.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii iswoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Chcę otrzymywać mailowo informacje o wydarzeniach Konfederacji Lewiatan czyli: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Organizatora.

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Osoby, które wyraziły zgodę otrzymają 10% rabatu na każde płatne wydarzenie Konfederacji Lewiatan.

Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości

KONFERENCJA (stacjonarnie, Warszawa), Novotel Centrum (dawny Forum)

ul. Marszałkowska 94/98 24.01.2022

WARSZTATY (online), 25-28.01.2022

Udział bezpłatny

W gronie biznesu, polityków, przedstawicieli administracji, świata nauki oraz praktyków poszukamy odpowiedzi na pytania najbardziej istotne dla pracodawców: Jak będzie wyglądał rynek pracy 2022-2023? Jakie działania będą kluczowe dla działów HR i zdecydują o konkurencyjności w zabieganiu o talenty?

Nie ulega wątpliwości, że pandemia covid-19 zmieniła rynek pracy. W jakim stopniu i w jakim kierunku wciąż pozostaje dla nas pewną niewiadomą. Liczba czynników wpływających na sytuację na rynku pracy od dawna nie była tak liczna i nie ulegała tak dynamicznym i nieprzewidywanym zmianom.
 

W bieżącym roku rządzący przedstawili dwie istotne inicjatywy - trzy kluczowe dokumenty: „polski ład”, strategia demograficzna i strategia migracyjna. Wszystkie zawierają ważne dla pracodawców pomysły wpływające na możliwości i sposób prowadzenia biznesu w Polsce. Polski Ład proponuje daleko idące zmiany w systemie opodatkowania dochodów z pracy, co będzie miało zasadnicze skutki dla organizacji współpracy i kształtu rynku pracy. Jednocześnie Strategia Demograficzna proponuje rozwiązania idące wbrew dotychczasowym tezom dokumentów dot. rynku pracy w zakresie zwiększania aktywności zawodowej kobiet.
 

Państwa członkowskie UE uzyskają bezprecedensowe środki unijne dostępne na wsparcie reform i inwestycji. Trwają prace nad wdrożeniem Krajowego Planu Odbudowy, który może istotnie wpłynąć na popularyzowanie pracy zdalnej i na możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Unia Europejska postawiła ambitne cele przed krajowymi rynkami pracy. Do 2030 r. co najmniej 78 % ludności w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie, a co najmniej 60 % wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach. 

Okres pandemii nie zmniejszył zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych sektorach gospodarki. Jednocześnie zwiększony udział pracowników pracujących zdalnie, rosnące wykorzystanie rozwiązań informatycznych do porozumiewania się, zmiana funkcjonowania organizacji w kierunku większej digitalizacji i automatyzacji wybranych procesów, spowodowała, iż po raz kolejny temat luki kompetencyjnej stał się wątkiem przewodnim. Absolwenci często wchodzą na rynek pracy bez niezbędnych kompetencji i kwalifikacji. Zbyt mała liczba potencjalnych pracowników powoduje, że koniecznością staje się zatrudnianie osoby i ponoszenie kosztów jej przygotowania do realizacji obowiązków zawodowych. Jednocześnie już pracujący wymagają systemowego wsparcia – up-skillig i re-skilling jest więc koniecznością, nie tylko w odniesieniu do osób pozostających poza rynkiem pracy, ale również, a może przede wszystkim – wobec tych, którzy są pracownikami.

Okres pandemii nie zmniejszył zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych sektorach gospodarki. Jednocześnie zwiększony udział pracowników pracujących zdalnie, rosnące wykorzystanie rozwiązań informatycznych do porozumiewania się, zmiana funkcjonowania organizacji w kierunku większej digitalizacji i automatyzacji wybranych procesów, spowodowała, iż po raz kolejny temat luki kompetencyjnej stał się wątkiem przewodnim. Absolwenci często wchodzą na rynek pracy bez niezbędnych kompetencji i kwalifikacji. Zbyt mała liczba potencjalnych pracowników powoduje, że koniecznością staje się zatrudnianie osoby i ponoszenie kosztów jej przygotowania do realizacji obowiązków zawodowych. Jednocześnie już pracujący wymagają systemowego wsparcia – up-skillig i re-skilling jest więc koniecznością, nie tylko w odniesieniu do osób pozostających poza rynkiem pracy, ale również, a może przede wszystkim – wobec tych, którzy są pracownikami.

ORGANIZACJA:

Pierwszy dzień konferencji odbywa się 24 stycznia, stacjonarnie w Warszawie, przy zachowaniu procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się Covid-29 (udział w wydarzeniu możliwy tylko dla gości z paszportem covidowym). Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Panele trwają ok. 60 minut i są oddzielone od siebie 15 minutowymi przerwami.
 

W dniach 25-28 stycznia odbywają się otwarte, bezpłatne szkolenia/warsztaty pogłębiające oraz uzupełniające tematy omawiane pierwszego dnia konferencji. Spotkania odbywają się zdalnie w określonych trzech-czterech blokach tematycznych. Każdego dnia odbywają się maksymalnie dwa/trzy warsztaty. Uczestnicy warsztatów muszą się wcześniej zarejestrować, aby móc w nich uczestniczyć.

Osoby kontaktowe:

JADWIGA WINIARSKA, Starsza Specjalistka, Departament Wydarzeń

Tel.: (+48 22) 55 99 878, Tel. kom.: +48 690 329 457, e-mail: jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl

ANNA KALICKA-MOTAWA, Departament Wydarzeń,

Tel.: (+48 22) 55 99 919, Tel. kom.: +48 660 425 358, e-mail: akalicka@konfederacjalewiatan.pl

MONIKA FEDORCZUK, Ekspertka ds. rynku pracy, Departament Pracy,

tel. (+48 22) 55 99 931, Tel. kom. +48 506 089 194e-mail: mfedorczuk@konfederacjalewiatan.pl


ROBERT LISICKI, Dyrektor Departamentu Pracy, radca prawny, tel. (+48 22) 55 99 914,

Tel. kom. + 48 601 180 301,e-mail: rlisicki@konfederacjalewiatan.pl

 

 

Więcej informacji na: www.praca4zero.pl

Zachęcamy do rezerwacji miejsca już teraz!

  

Dane wydarzenia:


Początek: 24 stycznia 2022 godz. 10:00

Koniec: 28 stycznia 2022 godz. 16:00

Miejsce:
Warszawa
*, Warszawa