Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości

Warszawa, 24 - 28 stycznia 2022

Warszawa
*
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Udział w stacjonarnym pierwszym dniu konferencji (wymagany certyfikat minium 2. szczepień przeciw covid-19)
Udział online w blokach warsztatów:
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, a wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Regulamin dostępny jest >>tutaj.

Organizator informuje, iż:

 1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Organizatorem a Panią/Panem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Organizatora:

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana poniżej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez Konfederację Lewiatan.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii iswoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Chcę otrzymywać mailowo informacje o wydarzeniach Konfederacji Lewiatan czyli: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Organizatora.

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Osoby, które wyraziły zgodę otrzymają 10% rabatu na każde płatne wydarzenie Konfederacji Lewiatan.

Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości

KONFERENCJA (stacjonarnie, Warszawa), 24.01.2022

WARSZTATY (online), 25-28.01.2022

Udział bezpłatny

W gronie biznesu, polityków, przedstawicieli administracji, świata nauki oraz praktyków poszukamy odpowiedzi na pytania najbardziej istotne dla pracodawców: Jak będzie wyglądał rynek pracy 2022-2023? Jakie działania będą kluczowe dla działów HR i zdecydują o konkurencyjności w zabieganiu o talenty?

Nie ulega wątpliwości, że pandemia covid-19 zmieniła rynek pracy. W jakim stopniu i w jakim kierunku wciąż pozostaje dla nas pewną niewiadomą. Liczba czynników wpływających na sytuację na rynku pracy od dawna nie była tak liczna i nie ulegała tak dynamicznym i nieprzewidywanym zmianom.

W bieżącym roku rządzący przedstawili dwie istotne inicjatywy - trzy kluczowe dokumenty: „polski ład”, strategia demograficzna i strategia migracyjna. Wszystkie zawierają ważne dla pracodawców pomysły wpływające na możliwości i sposób prowadzenia biznesu w Polsce. Polski Ład proponuje daleko idące zmiany w systemie opodatkowania dochodów z pracy, co będzie miało zasadnicze skutki dla organizacji współpracy i kształtu rynku pracy. Jednocześnie Strategia Demograficzna proponuje rozwiązania idące wbrew dotychczasowym tezom dokumentów dot. rynku pracy w zakresie zwiększania aktywności zawodowej kobiet.

PROGRAM

KONFERENCJA 24 stycznia, Warszawa

09:00 – 09:30 Rejestracja i kawa powitalna

09:30 – 09:45 Wystąpienie otwierające

09:45 – 10:45 PANEL DYSKUSYJNY: Wyzwania rynku pracy w nowej rzeczywistości

10:45 – 11:05 Zaufanie jest dobre, ale czasem potrzebna kontrola - rozmowa z gościem specjalnym

11:05 – 11:20 Przerwa

11:20-12:40 BLOK I: ROZWÓJ TECHNOLOGII WYZWANIEM DLA HR

Jak rozwój technologii wpłynął na procesy biznesowe w firmie w ostatnim roku? Co oznaczał dla HR
i jakich zmian w zakresie zarządzania wymagał? Czego możemy spodziewać się w najbliższych latach? Jak firm przygotowuje się na zmiany?

11:20 – 13:10 Wystąpienie wprowadzające: Przyszłość jest szybsza niż myślisz

12:40 -12:55 Zmiany na rynku pracy wynikające z zielonej transformacji - prezentacja raportu

13:55 – 13:10 Jakie benefity w czasach pandemii - rozmowa z PFR Portal PPK/ MAK Ubezpieczenia (TBC)

13.10 – 14.10 Lunch

14:10 – 15:00 BLOK II: PRZYWÓDZTWO W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Jak zmieniła się rola lidera w ostatnim czasie? Czego wymagamy od liderów, jakie zadania przed nimi stoją? Co jest największym wyzwaniem w ich pracy? Jakie cechy charakteryzują dobrego lidera? Czy przedefiniowanie tej funkcji zachodzi w Państwa organizacjach? Jak przebiega? Jakie są problemy wynikającej z tej zmiany? Jak rola lidera będzie wyglądała za 5-10 lat?

14:10 – 14:30 Wstąpienie wprowadzające: Przywództwo w nowych czasach

14:00 – 15:00 Dyskusja ekspertów, praktyków rynku pracy

15:00 – 15:30 Przerwa

15:30 –16.20 BLOK III: PRAWO PRACY - CO NAS CZEKA?

15:30 -16:20 Zmiany w prawie pracy. Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach. Dyskusja ekspertów

Czy obserwowane zmiany w prawie to zmiana kierunku czy tylko punktowe dostosowanie prawa do aktualnej sytuacji: praca zdalna, rozwiązania przewidziane w polskim ładzie, strategii migracyjnej i strategii demograficznej. Czy pracodawcy mają narzędzia prawne, aby poradzić sobie z wyzwaniami prowadzenia działalności w czasie pandemii covid-19?

WARSZTATY (25-28 stycznia), Online

1. Dzień - 25 stycznia - Ludzie w organizacji

2. Dzień - 26 stycznia - Technologie w HR

3. Dzień - 27 stycznia - Prawo pracy

4. Dzień - 28 stycznia - Pracownicze Plany Kapitałowe dla HR

Więcej informacji na: www.praca4zero.pl

Zachęcamy do rezerwacji miejsca już teraz!

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940


 

Dane wydarzenia:


Początek: 24 stycznia 2022 godz. 10:00

Koniec: 28 stycznia 2022 godz. 16:00

Miejsce:
Warszawa
*, Warszawa