Piąta edycja Konferencji Praca 4.0

Online, 11 - 15 lutego 2021

*
*

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w WARSZTATACH później niż 5 lutego 2021 r. organizator wydarzenie zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.

Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Czy potwierdza Pan/Pani obecność w bezpłatnej konferencji 11 lutego 2020 r.?
Koszty uczestnictwa
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, a wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu.  Regulamin dostępny jest >>tutaj.

I dużo czytania, ale ważne, bo informuje co się dzieje z Twoimi danymi u nas i jak z nimi pracujemy przygotowując wydarzenie:

Organizator informuje, iż:

 1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Organizatorem a Panią/Panem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Organizatora:

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana poniżej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez Konfederację Lewiatan.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Chcę otrzymywać mailowo informacje o wydarzeniach Konfederacji Lewiatan czyli: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Organizatora. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Osoby, które wyraziły zgodę otrzymają 10% rabatu na każde płatne wydarzenie Konfederacji Lewiatan. Kod rabatowy na warsztaty: ZgodaNaNewsletterWydarzeń

Praca 4.0.

Zawirowanie czy nowa era? Rynek pracy dla stabilnej gospodarki

11-12,15 lutego 2020, Transmisja online z Warszawy

Partnerami wydarzenia są: PFR portal PPK, Polskie Forum HR, IGT, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Kancelaria Ożóg Tomczykowski, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy (tbc), ODO24 (tbc), MDDP (tbc), Softgarden

Zapraszamy na trzydniową, coroczną konferencję dla osób zarządzających oraz odpowiedzialnych za kadrę pracowniczą. W trakcie 5. edycji Pracy 4.0 przyjrzymy się możliwym scenariuszom na bliższą
i dalszą przyszłość w trendach rynku pracy. W „nowej normalności” w gronie polityków, przedstawicieli administracji, biznesu, świata nauki oraz praktyków poszukamy odpowiedzi na pytania najbardziej istotne dla pracodawców.

W Polsce, jak i w krajach całego świata, w ciągu ostatnich miesięcy, doświadczyliśmy niespotykanych wyzwań. Wpływ COVID-19 na rynek pracy jest zróżnicowany, ale odczuwalny dla wszystkich.
W przypadku części sektorów i ich pracowników trwa batalia o przetrwanie. Inne branże starają się dostosować działalność do wyzwań wynikających ze środków zapobiegających rozpowszechnianiu się koronawirusa. Jednocześnie są sektory, które nadal mierzą się z trudnościami w pozyskaniu pracowników o niezbędnych kwalifikacjach.

Epidemia COVID-19 zmieniła świat pracy. Od dawna podnoszono konieczność cyfryzacji procesów, a kilka miesięcy pandemii wymusiło ich wdrożenie. Towarzyszy im wiele pytań, na które dziś, mało kto ma odwagę odpowiedzieć jednoznacznie.

 • Jak niepewność wywołana nieprzewidywalnym przebiegiem epidemii będzie wpływała na stosunki pracy?
 • Jak ostatni rok wpłynął na działalność działów HR?
 • Czy nadal będziemy doświadczać solidarności pracodawców i pracowników na rzecz przetrwania trudnego czasu, czy też w miarę oswajania się z sytuacją przeważą różnice?
 • Czy obecnie obserwowane odbicie w wysokości wynagrodzeń i liczbie pracujących utrzyma się w kolejnych kwartałach czy też pracodawcy – niepewni przyszłości – będą ograniczali zatrudnienie i wydatki osobowe?
 • Jak kształtować prawo pracy, aby umożliwiało efektywną organizację pracy przy zachowaniu jego podstawowych celów?
 • Czy praca zdalna to przejściowa moda, istotna zmiana stosunku pracy czy tylko jedna z form organizacji pracy?
 • Na ile prawdopodobny jest scenariusz, że za kilka kwartałów będziemy mieli pracowników, którzy nigdy nie doświadczyli realnej pracy w zespole?

Dostosowanie firmy do szybkiej i nieprzewidywalnej zmiany decyduje o tym, jak poradzi sobie ona z obecną sytuacją. To powoduje, że znaczenie procesów HR, a tym samy działów zajmujących się zarządzaniem pracownikami, stale rośnie. Zagrożenie epidemiczne wymusiło zmianę sposobów realizacji koniecznych do funkcjonowania firmy procesów. Nadal rekrutujemy, zwalniamy, konieczne są szkolenia… Wszystko to jednak odbywa się w nowych, nieznanych wcześniej warunkach – jak poradzimy sobie z obecnym kryzysem i jego skutkami, jak odpowiemy na zmiany demograficzne, czy wykorzystamy zieloną transformację.

Od tego jak firmy poradzą sobie w nowych warunkach zależy przyszłość nie tylko rynku pracy, ale i gospodarek krajowych. Dlatego też chcemy, aby konferencja była okazją do szukania odpowiedzi na pytanie czego polskie firmy do tego potrzebują aby nie tylko przetrwać, ale również rozwijać swój potencjał w najbliższych latach.

Pierwszego, otwartego dnia konferencji Praca 4.0, podczas paneli i debat, dokonamy podsumowania tego, co wydarzyło się na rynku pracy w efekcie COVID-19. Przyjrzymy się też możliwym scenariuszom na bliższą i dalszą przyszłość. Drugiego i trzeciego dnia, w czasie zamkniętych warsztatów, poruszymy tematy praktyczne takie jak: zmiany w prawie dotyczące szeroko rozumianych spraw pracowniczych, ale także kwestie zarządzania zespołem i inne. Poprowadzą je znakomici eksperci prawa pracy i zarządzania. Konferencja oraz warsztaty odbędą się formie online.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba kontaktowa:

Grażyna Mazurek tel.: (+48 22) 55 99 940
e-mail:
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Dane wydarzenia:


Początek: 11 lutego 2021 godz. 09:30

Koniec: 15 lutego 2021 godz. 15:00

Miejsce:
*
*, Online