iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce"

Lublin, 04 - 05 kwietnia 2019

Arena Lublin
Stadionowa 1

 

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 
Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych zapraszają w dniach 4-5.04.2019 
na 

VI Ogólnopolską Konferencję Naukową INNOWACJE W PRAKTYCE 
połączoną z 
VIII WYSTAWĄ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 
URZĄDZEŃ BADAWCZO- POMIAROWYCH 
I NOWYCH TECHNOLOGII
 

Głównym celem PSD 2019 jest upowszechnia nie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy. 


VI Panelowe Spotkanie Dyskusyjne „Innowacje w praktyce” umożliwi uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych.  

 

PSD-2019 jest zatem dla Państwa doskonałą okazją do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.

 

 

PRZED REJESTRACJĄ PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM OPŁAT

 

 

INFORMUJEMY, ŻE STRESZCZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ

DO DNIA 24.03.2019 r.

(przesłanie po tym dniu nie gwarantuje druku)

 KONTAKT@CINE.EDU.PL

Dane wydarzenia:


Początek: 04 kwietnia 2019 godz. 09:00

Koniec: 05 kwietnia 2019 godz. 17:00

Miejsce:
Arena Lublin
Stadionowa 1, Lublin

Miejsce wydarzenia: