iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Mediacje gospodarcze dla przedsiębiorców - debata merytoryczna

Warszawa, 19 marca 2018

Hotel Gromada Centrum
Plac Powstańców Warszawy 2

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji” mamy przyjemność zaprosić Państwa na debatę merytoryczną, która otworzy dyskusję na temat utworzenia zintegrowanego systemu mediacji gospodarczych o zasięgu ogólnopolskim oraz stworzenia standardów mediacji w istniejących oraz nowopowstałych centrach (CAM).

Debata w panelach będzie koncentrowała się na następujące tematy:

  • znaczeniu mediacji dla rozwoju gospodarczego kraju,
  • nowoczesnych technik w mediacji gospodarczej,
  • podobieństwach i różnicach pomiędzy mediacją sądową, a umowną w sporach gospodarczych,
  • próby odpowiedzi na pytanie czy jest potrzeba standaryzacji w mediacji,
  • modelu współpracy CAM z właściwą organizacją,
  • sporządzeniu umowy ugody w mediacji.

Udział w debacie zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz reprezentanci przedsiębiorców, prawników i mediatorów.

Debata kierowana jest do przedsiębiorców, prawników, sędziów, mediatorów oraz osób zainteresowanych tematyką mediacji gospodarczych.

Udział w debacie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 19 marca 2018 godz. 09:00

Koniec: 19 marca 2018 godz. 16:00

Miejsce:
Hotel Gromada Centrum
Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa

Miejsce wydarzenia: