Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

MEDIACJA w praktyce - także podczas pandemii? Uwagi do kwalifikacji rynkowych w ramach ZSK.

Łódź, 29 lipca 2021

Łódź
Plac Wolności 5 (I piętro, lok. 2)

 

 

Centrum Mediacji Lewiatan i KONFEDERACJA LEWIATAN zapraszają

na seminarium:

"MEDIACJA w praktyce - także podczas pandemii? **

Uwagi do kwalifikacji rynkowych w ramach ZSK."

Seminarium odbędzie się 29 lipca 2021 r. w godz. od 12.00 - 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi,

Plac Wolności 5 (I piętro, lok. 2)

Udział bezpłatny

Centrum Mediacji Lewiatan i Konfederacja Lewiatan jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnione) na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii? Uwagi do kwalifikacji rynkowych w ramach ZSK.”

* Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj.: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Program:

12.00 - 12.10

Otwarcie Seminarium

  • r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska - dyr. Centrum Mediacji Lewiatan
  • Monika Pujan - Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi

Moderator dyskusji:

  • Adw. Piotr Nowaczyk - Centrum Mediacji Lewiatan

12:10 - 12.45

"Zielone pokoje” w trakcie i po pandemii - refleksje, prognozy i plany na przyszłość.

  • Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Krzysztof Kurosz

12.45 - 13.20

Mediacja w postępowaniu administracyjnym na przykładzie doświadczeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

  • Maria Młotkowska - radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy

13.20 - 13.50

Przerwa kawowa

13.50 - 14.25

Wprowadzenie - kilka słów o Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Kwalifikacje rynkowe z obszaru mediacji w ZSK. Specyfika kwalifikacji „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”

  • Monika Pujan - dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi

14.25 - 15.00

Postępowanie mediacyjne w sprawach transgranicznych.

  • dr Marcin Białecki - mediator Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi

15.00- 15.35

„Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” – kwalifikacje rynkowe w ZSK okiem eksperta Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości.

  • Katarzyna Tchórzewska - ekspert Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości, Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

15.35-16.00

Dyskusja i zakończenie Seminarium.

__________

** Program może ulec zmianie.

 

Organizatorzy nie przewidują wystawiania zaświadczeń o biernym uczestnictwie w Seminarium.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:
Grażyna Mazurek  Konfederacja Lewiatan, e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
 tel. +48 22 55 99 940

Dane wydarzenia:


Początek: 29 lipca 2021 godz. 12:00

Koniec: 29 lipca 2021 godz. 16:00

Miejsce:
Łódź
Plac Wolności 5 (I piętro, lok. 2), Łódź