Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Mediacja i mediator – profesjonalizacja usług mediacyjnych

Oława, 08 października 2021

Hotel Jakub Sobieski ul. Św Rocha
Oława

Centrum Mediacji Lewiatan we współpracy z
Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu

zapraszają do udziału w bezpłatnym:

Seminarium z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji

„Mediacja i mediator –
profesjonalizacja usług mediacyjnych”

08.10.2021 r., godz.: 10:00 - 14:00

Miejsce: Hotel Jakub Sobieski, ul Św. Rocha, 55-200 Oława

Seminarium zorganizowane zostanie w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne".

Do udziału w seminarium zapraszamy osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnione) z województw: mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego*.

* Bezpłatne wydarzenia dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj.: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Organizatorzy nie przewidują wystawiania zaświadczeń o biernym uczestnictwie w Seminarium.

PROGRAM*

10:00 - 10:10 Otwarcie Seminarium

r. pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Centrum Mediacji Lewiatan

 

10:10 - 10:40 Podnoszenie kompetencji mediatorów. System szkoleń i certyfikacji, utworzenie KRM, dr Ewa Kosowska-Korniak, Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu

 

10:40 - 11:10 Wynagrodzenie mediatora i pełnomocnika w związku z mediacją. Propozycje zmian, adw. Cezary Rogula, Centrum Mediacji Lewiatan

 

11:10 - 11:40 Mediacje w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Dobra osobiste mediatora i ich ochrona, Anna Gmurowska, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

 

11:40 - 12:30 Przerwa kawowa. Networking

 

12:30 - 13:00 Popularyzacja i profesjonalizacja mediacji w sprawach gospodarczych, klauzule mediacyjne w kontraktach, Marek Pasztetnik, Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawcy i Przedsiębiorcy

 

 

13:00 - 13:30 Mediacje pracownicze - profesjonalna i skuteczna metoda rozwiązywania sporów w miejscu pracy, Grażyna Górska, Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych

 

13:30 - 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja

 

Moderator seminarium: r. pr. Krystian Mularczyk, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

 

*Program może ulec zmianom

 

Zapraszamy serdecznie

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Mazurek, Konfederacja Lewiatan, e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl, tel. +48 22 55 99 940

Dane wydarzenia:


Początek: 08 października 2021 godz. 10:00

Koniec: 08 października 2021 godz. 14:00

Miejsce:
Hotel Jakub Sobieski ul. Św Rocha
Oława, Oława