Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów jako wsparcie działalności przedsiębiorcy.

Warszawa, 07 września 2021

on - line
on-line

Konfederacja Lewiatan oraz Centrum Mediacji Lewiatan

zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium online:

Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów

jako wsparcie działalności przedsiębiorcy.

Seminarium odbędzie się w dniu 7 września 2021 w godzinach 10:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Seminarium zorganizowane zostanie w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne".

Do udziału w seminarium zapraszamy osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnione) z województw: mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego*.

* Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj.: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Organizatorzy nie przewidują wystawiania zaświadczeń o biernym uczestnictwie w Seminarium.

Program*

10:00 – 10:55

Otwarcie Seminarium

Klauzule mediacyjne w umowach pomiędzy przedsiębiorcami - dlaczego warto z nich korzystać?

mec. Roman Rewald, Prezes Centrum Mediacji Lewiatan

 

10:55– 11:40

Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy – szansa dla pracownika i pracodawcy na sprawne rozwiązanie sporu.

adw. Dariusz Wojnar, Przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

11:40 – 12:30

Uwarunkowania rozwiązywania sporów gospodarczych i pracowniczych w arbitrażu.

dr hab. Marcin Asłanowicz, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

 

12:30 – 13:15

ODR - wykorzystanie narzędzi online w mediacjach przez przedsiębiorców?

dr Tomasz Antoszek, Dom Mediacyjny Antoszek Kamińska

 

13:15 – 14:00

Wewnątrzorganizacyjne wykorzystanie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiazywania sporów w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

dr Anna Cybulko, Rzeczniczka Akademicka Uniwersytetu Warszawskiego

Moderatorka: r. pr. Monika Stachura

 

* Program może ulec zmianom

Osoba do kontaktu: Grażyna Mazurek, Konfederacja Lewiatan, e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl, tel. +48 22 55 99 940

Dane wydarzenia:


Początek: 07 września 2021 godz. 10:00

Koniec: 07 września 2021 godz. 14:00

Miejsce:
on - line
on-line, Warszawa