Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Mała i mikro przedsiębiorczość wobec szans i wyzwań rozwojowych Polski i Europy

Sopot, 20 października 2021

Sopot, Hotel Radisson Blu
ul. Bitwy pod Płowcami 54

Nowe wyzwania dla mikro, małych i średnich firm

20 października, Sopot, Hotel Radisson Blu, 10. Edycji EFNI

 

Kryzys spowodowany pandemią zderzył się z kryzysem klimatycznym, energetycznym, środowiskowym, rewolucją w świecie cyfrowym, zmianami w globalnym porządku politycznym i handlowym. Zmiany są gwałtowne, szybkie, zaskakujące – nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Stare sposoby zarządzania nie sprawdzają się, a nowych dopiero się uczymy. Liczy się elastyczność, tempo reakcji, wykorzystanie nowych technologii, narzędzi cyfrowych i holistyczne podejście. Unia Europejska jako wspólnota proponuje i konsekwentnie wdraża strategie będące odpowiedzią na te kryzysy: Zielony Ład, transformację cyfrową, Europejski Filar Społeczny, Europejski Plan Odbudowy, plan wzmocnienie odporności i niezależności Unii, nową strategię przemysłową. Po raz pierwszy w historii UE zaciągnęła wspólny dług na finansowanie tych strategii,

Jak w tej sytuacji mają się odnaleźć firmy mikro, małe i średnie…

Agenda:

12.00 OTWARCIE

Marek Banasik, przewodniczący Rady Regionów Konfederacji Lewiatan

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan

 

12.20 W jakim kierunku zmierza polska i światowa gospodarka - prof. Witold Orłowski

13.00 Kondycja sektora MMSP na tle UE - Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan

Dyskusja

13:30 GŁOS BIZNESU

13:30 EUROPA SPOŁECZNA

Wprowadzenie i moderacja: prof. Jacek Męcina

Uczestnicy:

Dariusz Jodłowski, Pracodawcy Lubelszczyzny

Marek Zychla, Śląski Związek Pracodawców

Piotr Wójcik, Małopolski Związek Pracodawców

Andrzej Mochoń, Targi Kielce

 

Dyskusja

14.15 Lunch

14:45 EUROPA ZIELONA

Wprowadzenie i moderacja: Tomasz Limon, Pracodawcy Pomorza

Uczestnicy:

Michał Sznycer, Pracodawcy Pomorza

Tomasz Balcerowski, EKOINBUD

Paweł Różycki, Ministerstwo Klimatu

Pedro Holteng, Adviser, NHO Brussels

Dyskusja

15:30 EUROPA CYFROWA

Wprowadzenie i moderacja: dr inż. Wojciech Winogrodzki, Podlaski Związek Pracodawców

Uczestnicy:

Artur Mazurkiewicz, Dolnośląscy Pracodawcy

Robert Żurawski, Mazowiecki Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Wojciech Paluch, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Dyskusja

16.15 Podsumowanie: prof. Jacek Męcina, Tomasz Limon, Wojciech Winogrodzki

16:30 Zakończenie

Konferencja będzie realizowana w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” (Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organisations) realizowanego jest przez Konfederację Lewiatan, w ramach Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants - Decent Work) nr 2019/101979.”

 

 Osoba kontaktowa: Grażyna Mazurek tel.: (+48 22) 55 99 940 e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl 

     

Dane wydarzenia:


Początek: 20 października 2021 godz. 12:00

Koniec: 20 października 2021 godz. 16:00

Miejsce:
Sopot, Hotel Radisson Blu
ul. Bitwy pod Płowcami 54, Sopot