Kongres GIS 2020

Serock, 22 - 23 kwietnia 2020

Hotel Narvil
ul. Czesława Miłosza 14A

Wypełniając i wysyłając poniższy formularz akceptujesz regulamin i warunki uczestnictwa w Kongresie GIS 2020

Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy

podaj numer telefonu komórkowego,
aby otrzymać powiadomienia SMS dotyczące wydarzenia

Czy chciałaby/chciałby Pan/Pani skorzystać z bezpłatnego transportu zapewnianego przez Organizatora do hotelu Narvil?
Koszty uczestnictwa
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
W przypadku konieczności dodania odbiorcy faktury prosimy o wypełnienie poniższych pól (nieobowiązkowe)
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez ESRI Polska Sp. z o.o. z siedzibą: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Administratorem Danych Osobowych jest Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140787. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o udział w Kongresie: Kongres GIS 2020 Przestrzeń. Równowaga. Przewaga. Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych; przysługuje mi także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Esri Polska. Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje żądanie na adres: daneosobowe@esri.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności https://www.esri.pl/polityka-prywatnosci/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym niniejszym formularzem przez Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w celach marketingowych. Administratorem powyżej wskazanych danych osobowych jest spółka Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa. Zgoda obejmuje możliwość prowadzenia przez Spółkę marketingu towarów i usług własnych oraz podmiotów trzecich. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, a także że posiadam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych; przysługuje mi także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Esri Polska. Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje żądanie na adres: daneosobowe@esri.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności https://www.esri.pl/polityka-prywatnosci/

KONGRES GIS 2020 skierowany jest do osób, które zainteresowane są tematyką analizy danych przestrzennych i wykorzystaniem cyfrowych map w swojej codziennej pracy. Eksperci Esri Polska i specjaliści z branży podzielą się przykładami ich zastosowań.

NOCLEG

Koszt noclegu w hotelu Narvil pokrywany jest indywidualnie przez uczestników Kongresu.

Na hasło KONGRES GIS obowiązują ceny specjalne do wyczerpania puli pokoi.

W przypadku chęci skorzystania z noclegu w hotelu Narvil, prosimy o indywidualną rezerwację w godzinach 9:00-17:00. Kontakt: Dariusz Wesołowski, d.wesolowski@hotelnarvil.pl, tel. +48 519-041-364.

TRANSPORT

Organizator Kongresu zapewnia bezpłatny transport w dniu 22.04.2020 r., odjeżdżający o godz. 9.00 spod Pałacu Kultury i Nauki (od strony Kinoteki) do hotelu Narvil, oraz transport powrotny w dniu 23.04.2020 r.

W przypadku chęci skorzystania z transportu, prosimy o zaznaczenie tej opcji w formularzu obok.

Dla uczestników Kongresu GIS, parking na terenie hotelu jest bezpłatny.

Więcej informacji: www.kongresgis2020.pl

Dane wydarzenia:


Początek: 22 kwietnia 2020 godz. 10:00

Koniec: 23 kwietnia 2020 godz. 16:00

Miejsce:
Hotel Narvil
ul. Czesława Miłosza 14A, Serock