Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

KONFERENCJA: NOWE KOMPETENCJE NA NOWE CZASY

Warszawa, 26 listopada 2019

Warszawa
Ministerstwo Przdsiębiorczości i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, (wejście od ul. Hożej), Sala pod Kopułą

KONFERENCJA

Nowe kompetencje na nowe czasy

26 listopada 2019 r.,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi, plac Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Hożej), Sala pod Kopułą

Związek Pracodawców Motoryzacji przy Konfederacji Lewiatan zaprasza na konferencję upowszechniającą działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Motoryzacja i elektromobilność.

Konferencja Sektorowej Rady została zarejestrowana w ramach działań European Vocational Skills Week 2019 współorganizowany przez Komisję Europejską i Prezydencję Fińską. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych gromadzi szerokie grono zainteresowanych z całej Europy, aby podzielić się swoimi poglądami na temat kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i jego roli w przyszłości pracy.

W proces ten mogą zaangażować się wszyscy zainteresowani kształceniem i szkoleniem zawodowym, w tym osoby uczące się, rodzice, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerzy społeczni, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, organizacje kształcenia dorosłych, izby i inne organizacje zawodowe, naukowcy, doradcy zawodowi, przedstawiciele władz publicznych oraz opinia publiczna.

W czasie konferencji planujemy pokazać m.in. najlepsze praktyki firm motoryzacyjnych w zakresie kompetencji P4.0 i elektromobilności, najlepsze praktyki szkolnictwa branżowego (Gliwickie CENTRUM Edukacyjne), raport DRIVES, projekty Komisji Europejskiej w zakresie Skills.

Wydarzenie jest częścią projektu: „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci udziału w konferencji „Nowe kompetencje na nowe czasy”. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego. CZYTAJ DALEJ

 

Dane wydarzenia:


Początek: 26 listopada 2019 godz. 10:00

Koniec: 26 listopada 2019 godz. 17:00

Miejsce:
Warszawa
Ministerstwo Przdsiębiorczości i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, (wejście od ul. Hożej), Sala pod Kopułą, Warszawa

Miejsce wydarzenia: