iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Konferencja HR 2019, Prawo, inspiracje, narzędzia

Warszawa, 16 kwietnia 2019

Centrum konferencyjno - szkoleniowe Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, 32 piętro

UWAGA:

REJESTRACJA NA WYDARZENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA DLA FIRM DUŻYCH, MIKRO I MAŁYCH.

FIRMY ŚREDNIE WCIĄŻ MOGĄ DOKONAĆ REJESTRACJI.

****

Konferencja dotyczy aktualnych tematów związanych z zatrudnieniem i rozwojem pracowników oraz pracownic. Uczestnikom wydarzenia zaprezentujemy gotowe narzędzia związane z tworzeniem przyjaznego, efektywnego i nowoczesnego środowiska pracy oraz kluczowe dla 2019 roku zmiany w prawie związane z personelem. Jednym z ważnych wątków konferencji będzie dyskusja o równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz prezentacje firm, które w tym zakresie mają sukcesy.
 
Konferencja jest częścią projektu "Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, będącego kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2013-2015. Projekt dotyczy wzmocnienia sytuacji kobiet w miejscu pracy, wyrównywaniu ich szans w podejmowaniu decyzji ekonomicznych i skierowany jest przede wszystkim do firm średnich.
Więcej o projekcie: https://rownoscwbiznesie.info/

Partnerstwo projektu: Fundacja Fundusz Współpracy, Konfederacja Lewiatan, Fabryka Dobrych Praktyk oraz Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Dane wydarzenia:


Początek: 16 kwietnia 2019 godz. 09:00

Koniec: 16 kwietnia 2019 godz. 16:30

Miejsce:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, 32 piętro, Warszawa

Miejsce wydarzenia: