iKONGRES

Innowacje w praktyce

Lublin, 04 - 05 kwietnia 2019

Arena Lublin
Stadionowa 1
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
*
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych w Lublinie z siedzibą: Agatowa 19/57, 20-571 Lublin („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się warunkami uczestnictwa w wydarzeniu, wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Oranizatora

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 
Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych zapraszają w dniach 4-5.04.2019 
na 

VI Ogólnopolską Konferencję Naukową INNOWACJE W PRAKTYCE 
połączoną z 
VIII WYSTAWĄ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 
URZĄDZEŃ BADAWCZO- POMIAROWYCH 
I NOWYCH TECHNOLOGII
 

 

 

 

Głównym celem PSD 2019 jest upowszechnia nie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy. 


VI Panelowe Spotkanie Dyskusyjne „Innowacje w praktyce” umożliwi uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. 

 

PSD-2019 jest zatem dla Państwa doskonałą okazją do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.

 

 

 

Dane wydarzenia:


Początek: 04 kwietnia 2019 godz. 09:00

Koniec: 05 kwietnia 2019 godz. 17:00

Miejsce:
Arena Lublin
Stadionowa 1, Lublin

Miejsce wydarzenia: