I Regaty Przedsiębiorców - Żagle Biznesu

Głowno, 08 września 2018

Zalew Mrożyczka - Zatoka ZHP
Głowno, Zatoka ZHP
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Każda załoga będzie liczyła 4 osoby, aby rejestracja przebiegła pomyślnie Prosze wpisać oprócz danych firmy Imię i nazwisko Kapitana załogi
Koszty uczestnictwa w Regatach dla 4-osobowej załogi
Koszt udziału w pikniku dla dodatkowej osoby
Koszt udziału w pikniku dla dodatkowych 2 os.
Koszt udziału w pikniku dla dodatkowych 3 os.
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa z siedzibą: ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku Sternika, załogantów oraz kibiców utrwalonego na wykonanych nam fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych organizatorów wydarzenia  oraz ich partnerów przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook i portale podobne, i inne publikacje w celu promocji wydarzenia oraz organizatorów wydarzenia.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych firmy, sternika, załogi oraz kibiców w celach niezbędnych do organizacji wydarzenia oraz wzięcia w nim udziału takich jak: Dane Firmy niezbędne do wystawienia faktury, Imię i Nazwisko Sternika, Imiona i Nazwiska Załogantów, Imiona i Nazwiska Kibiców.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34 (Administrator) oraz innych współorganizatorów, partnerów oraz sponsorów wydarzenia. Jestem świadomy, iż mogę cofnąć zgodę w każdym czasie, a dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Łódź i nasze województwo stanowią ważny punkt na żeglarskiej mapie Polski. W naszym regionie działa wiele stoczni jachtowych, jak na przykład Stocznia JANMOR, która ufundowała główną nogrodę - łódź wioślarską. Wielu zawodników reprezentuje ziemię łódzką w różnego typu regatach, lecz co najważniejsze wielu znakomitych żeglarzy wywodzi się właśnie stąd.

Regaty Żagle Biznensu to inicjatywa mająca na celu integrację łódzkiego środowiska biznesowo - żeglarskiego. Bez względu na to czy jesteś starym Wilkiem Morskim, czy świeżo upieczonym sternikiem to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie.

Regaty odbywać się będą w klasie Omega, jednostkami będącymi własnością Yacht Club Głowno. Planujemy kilka biegów kwalifikacyjnych oraz bieg finałowy.

Gościem specjalnym wydarzenia jest znany chyba wszystkim żeglarzom Zespół EKT Gdynia, który swoim występem uświetni ten dzień.

Plan Regat:                                                                              

10:00 - 11:00 Rejestracja
11:15 - 11:30 Odprawa Sterników
12:00 - 12:45 I Bieg kwalifikacyjny
13:00 - 13:45 II Bieg kwalifikacyjny
14:00 - 14:45 III Bieg kwalifikacyjny
15:00 - 15:45 IV Bieg kwalifikacyjny
16:00 - 16:45 Bieg Finałowy
17:00 - 17:30 Występ Zespołu EKT Gdynia
17:30 - 18:00 Rozdanie Pucharów, Nagród i Dyplomów
18:00 - 19:00 Występ Zespołu EKT Gdynia
20:00   Zakończenie Regat

Koszt udziału w Regatach to 250zł netto za 4-osobową załogę, kibice - 50zł/os netto

Impreza będzie miała charakter pikniku. Organizator zapewni przekąski grilowe oraz napoje. Atrakcją dla najmłodszych będzie sąsiadujący plac zabaw. Jeden z dealerów samochodowych będzie prezentował jednostki ze swojej stajni wraz z jazdami testowymi.

Dla chętnych w czasie regat możemy zorganizować kajakarskie przeciąganie liny

Współorganizatorami wydarzenia są największe organizacje biznesowe naszego regionu.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan, Business Center Club – Loża Łódzka, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Od strony technicznej wspiera nas Yacht Club Głowno oraz active Sailing

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
Life in, Tu Łódź, Żagle

z żeglarskim pozdrowieniem:

Marek Spiżewski
Komandor Regat
+48 605 150 608

Dane wydarzenia:


Początek: 08 września 2018 godz. 10:00

Koniec: 08 września 2018 godz. 20:00

Miejsce:
Zalew Mrożyczka - Zatoka ZHP
Głowno, Zatoka ZHP, Głowno

Miejsce wydarzenia: