iKONGRES

Głos biznesu 2018 - Poznań

Poznań, 21 czerwca 2018

Siedziba Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Centrum Edukacji
ul. Ziębicka 18

Zapraszamy do rejestracji na konferencję:

Głos biznesu 2018

Poznań, 21 czerwca 2018
siedziba Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski w Poznaniu Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy

podaj numer telefonu komórkowego,
aby otrzymać powiadomienia SMS dotyczące wydarzenia

Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się warunkami uczestnictwa w wydarzeniu, wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Oranizatora

Szanowni Państwo,

Silna konkurencja na rynku oraz zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymuszają na pracodawcach dostosowania się do aktualnych realiów inwestycyjnych oraz otoczenia regulacyjnego.

Kluczowym jest zarządzanie polityką podatkową - system podzielonej płatności może wpłynąć znacząco na płynność finansową przedsiębiorcy, wprowadzi możliwość zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wymusi dostosowanie systemów księgowo – rozliczeniowych w firmach.

Równie ważne jest prowadzenie skutecznej polityki HR na trudnym rynku pracy (m.in. wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie regulacji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian 2018/2019 - zatrudnianie cudzoziemców, pracownicze plany kapitałowe).

W programie m.in.:

  • prezentacja aktualnej agendy gospodarczej i biznesowej, dyskusja z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli firm
  • dwa interaktywne warsztaty, na których eksperci szczegółowo omówią tematykę aktualnych zmian w prawie pracy oraz dotyczącą zarządzania polityką podatkową i finansową firmy.

Zapraszamy serdecznie!

Dane wydarzenia:


Początek: 21 czerwca 2018 godz. 09:30

Koniec: 21 czerwca 2018 godz. 15:00

Miejsce:
Siedziba Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Centrum Edukacji
ul. Ziębicka 18, Poznań

Miejsce wydarzenia: