iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Głos biznesu 2018 - Katowice

Katowice, 25 czerwca 2018

Hotel Novotel Katowice Centrum
al. Roździeńskiego 16

Szanowni Państwo,

Silna konkurencja na rynku oraz zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymuszają na pracodawcach dostosowania się do aktualnych realiów inwestycyjnych oraz otoczenia regulacyjnego.

Kluczowym jest zarządzanie polityką podatkową - system podzielonej płatności może wpłynąć znacząco na płynność finansową przedsiębiorcy, wprowadzi możliwość zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wymusi dostosowanie systemów księgowo – rozliczeniowych w firmach.

Równie ważne jest prowadzenie skutecznej polityki HR na trudnym rynku pracy (m.in. wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie regulacji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian 2018/2019 - zatrudnianie cudzoziemców, pracownicze plany kapitałowe).

W programie m.in.:

  • prezentacja aktualnej agendy gospodarczej i biznesowej, dyskusja z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli firm
  • dwa interaktywne warsztaty, na których eksperci szczegółowo omówią tematykę aktualnych zmian w prawie pracy oraz dotyczącą zarządzania polityką podatkową i finansową firmy.

Zapraszamy serdecznie!

Dane wydarzenia:


Początek: 25 czerwca 2018 godz. 09:30

Koniec: 25 czerwca 2018 godz. 15:00

Miejsce:
Hotel Novotel Katowice Centrum
al. Roździeńskiego 16 , Katowice

Miejsce wydarzenia: