iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

GŁOS BIZNESU - INNOWACJA FINANSOWANIE NAUKA ROZWÓJ - Rzeszów

Rzeszów, 05 października 2017

Grand Hotel Rzeszów
ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1a

Szanowni Państwo,

Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii, usług oraz programów badawczo-rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje, badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. W bieżącej perspektywie budżetowej 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której, serdecznie Państwa zapraszamy, przedstawimy możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

  • poranny – przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące:
    - wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców;
    - preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne;
    - dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych – ulga podatkowa na B+R.
    W tej części konferencji zaplanowaliśmy panel oraz dyskusję z udziałem przedstawicieli firm lokalnych, którzy podzielą się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
  • południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Konferencja adresowana jest do firm innowacyjnych, w tym zarówno przedsiębiorstw, które już prowadzą działalność badawczo-rozwojową, oraz do firm, które w najbliższym czasie planują opracowanie nowych produktów i usług lub procesów technologicznych. Prowadzący konferencję to wysokiej klasy prelegenci, z wieloletnim doświadczeniem. Jest ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z Podkarpacia poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 05 października 2017 godz. 09:30

Koniec: 05 października 2017 godz. 15:00

Miejsce:
Grand Hotel Rzeszów
ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1a, Rzeszów

Miejsce wydarzenia: