iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) - konferencja szkoleniowa

Warszawa, 17 maja 2019

Wydział Zarządzania UW
ul. Szturmowa 1/3

Szanowni Państwo,

Wkrótce rozpocznie funkcjonowanie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT), jako instrument wparcia dla samorządów, spółek komunalnych, przewoźników oraz inwestorów w zakresie zastosowania rozwiązań, infrastruktury i pojazdów elektrycznych oraz napędzanych CNG, LNG i wodorem.

17 maja 2019 (piątek) na Wydziale Zarządzania UW chcielibyśmy przybliżyć Państwu założenia FNT z perspektywy przyjętych rozwiązań, wyzwań i możliwości. Do zaprezentowania tych zagadnień zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Energii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ekspertów w zakresie prawnych zagadnień niskoemisyjnego transportu oraz smart city.

Warunki uczestnictwa

  • Dokonanie zgłoszenia poprzez system rejestracyjny:http://ikongr.es/c/BgIGcjwk
  • Dokonanie wpłaty za udział na konto Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania UW: 41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 - z dopiskiem WZ_UW_FNT
  • Opłata za udział w konferencji/szkoleniu: 700 PLN Netto + VAT/osoba
  • Opłata 400 PLN Netto +VAT/osoba - dla podmiotów samorządowych/przedsiębiorstw komunalnych, które wypełnią ankietę pod linkiem:https://forms.gle/q3HSft6RehiWJg7q9
  • Opłata 200 PLN Netto +VAT/osoba - dla podmiotów samorządowych/przedsiębiorstw komunalnych, które są członkami Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich i wypełnią ankietę pod linkiem:https://forms.gle/q3HSft6RehiWJg7q9
  • Opłata 100 PLN Netto +VAT/osoba - dla uczestników wydarzenia "Strategie Elektromobilności dla Samorządów" z 13.11.2018 r., którzy wypełnią ankietę https://forms.gle/q3HSft6RehiWJg7q9
  • Ankieta jest skierowana do samorządów/przedsiębiorstw komunalnych/ przewoźników transportu publicznego a jej celem jest zbadanie zapotrzebowania na rozwiązania niskoemisyjnego transportu (plany zakupu pojazdów niskoemisyjnych, budowy infrastruktury, mobilności współdzielonej, działań w zakresie upowszechnienia wiedzy, smart city, etc.).
  • Wpłaty można dokonać w terminie 14 dni od odebrania faktury w trakcie konferencji 17 maja.
  • Szkolenie finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z VAT.

Pozyskana wiedza zostanie wykorzystana do działań badawczych i promocyjnych w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz przygotowaniu programu studiów podyplomowych na WZ UW pt.: Zarządzanie mobilnością w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Nowe trendy - ekomobilność, transport niskoemisyjny, smart city.

Kontakt: dr Grzegorz Tchorek, tel. 695 731 465, emobility@wz.uw.edu.pl

Patronat

Współpraca

Partnerzy

Dane wydarzenia:


Początek: 17 maja 2019 godz. 09:30

Koniec: 17 maja 2019 godz. 16:30

Miejsce:
Wydział Zarządzania UW
ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: