Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Europejski Zielony Ład i jego wpływ na funkcjonowanie firm I

on-line, 03 lutego 2021

*
*

 

WEBINAR dla regionów

Europejski Zielony Ład i jego wpływ na funkcjonowanie firm

3 lutego 2021, godz. 14.30-16.30

Celem webinarium jest przedstawienie bieżących informacji na temat Europejskiego Zielonego Ładu – inicjatyw legislacyjnych i strategicznych, które będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie polskiego biznesu. Kluczowe będzie wskazanie aktualnych informacji dot. ambicji klimatycznych UE na 2030 r., celu neutralności klimatycznej oraz kwestii finansowania zielonej transformacji. Podczas webinarium przedstawione zostaną ponadto wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród firm członkowskich Konfederacji Lewiatan pt. Europejski Zielony Ład – ocena wiedzy i postaw przedstawicieli polskiego biznesu.

Gościem specjalnym spotkania będzie p. Marcin Korolec, Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki

Europejski Zielony Ład jako plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, gdzie wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od zużywania zasobów przyniesie w bieżącym roku kilka ważnych procesów legislacyjnych. Po decyzji Rady Europejskiej w grudniu 2020 r. dot. zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez UE z 40% do co najmniej 55% w 2030 r., kluczowa będzie reforma systemu EU ETS tj. handlu uprawnieniami do emisji jako głównego narzędzia do redukcji unijnych emisji. Istotne będą również rewizje dyrektyw w sprawie: Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywności Energetycznej czy norm emisji CO2 dla samochodów, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (non-ETS), ale również przedstawienie przez KE mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Są to dokumenty, których kształt wpłynie (bezpośrednio lub pośrednio) na funkcjonowanie polskiego biznesu - w szczególności, na jego konkurencyjność.

Rok 2021 to także uruchomienie ogromnych środków na transformację energetyczną, technologiczną i społeczną w Polsce, które napędzą inwestycje w ochronę klimatu. Istotne w tym zakresie wydają się środki zarówno z wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 oraz NextGenerationEU, gdzie kluczową rolę we wsparciu transformacji odegrają Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

 

Zapraszamy do rejestracji!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba kontaktowa: Grażyna Mazurek tel.: (+48 22) 55 99 940
e-mail:
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

 

Dane wydarzenia:


Początek: 03 lutego 2021 godz. 14:30

Koniec: 03 lutego 2021 godz. 16:30

Miejsce:
*
*, on-line