EFNI 9,5 ONLINE

Online, 02 października 2020

*
*

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Prosimy o rejestrację do 1 października 2020. Rejestracja w dniu wydarzenia nie będzie możliwa.

O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie wydarzenia, jeżeli lista uczestników będzie już zamknięta,

Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem wydarzenia.

Osoba kontaktowa: Jadwiga Winiarska, Koordynatorka ds. akredytacji EFNI, Departament Wydarzeń,  tel. +48 22 55 99 878, +48 690 329 457, jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl.

Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Jestem zainteresowany /-na udziałem w wydarzeniu:
Język konferencji
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, a wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Regulamin dostępny jest >>tutaj.

I dużo czytania, ale ważne, bo informuje co się dzieje z Twoimi danymi u nas i jak z nimi pracujemy przygotowując wydarzenie:

Organizator informuje, iż:

 1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Organizatorem a Panią/Panem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Organizatora:

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana poniżej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez Konfederację Lewiatan.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Chcę otrzymywać mailowo informacje o wydarzeniach Konfederacji Lewiatan czyli: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Organizatora.

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Osoby, które wyraziły zgodę otrzymają 10% rabatu na każde płatne wydarzenie Konfederacji Lewiatan.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Konferencji „EFNI 9 i pół”, która odbędzie się on-line w dniu 2 października (piątek) 2020 roku.

Ideą EFNI, jak co roku, jest wypracowanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Natomiast, ze względu na pandemię, organizatorzy Europejskiego Forum Nowych Idei (Konfederacja Lewiatan, miasto Sopot i BusinessEurope), zdecydowali, że jubileuszowa 10. edycja Forum nie odbędzie się w tym roku, a zostanie przeniesiona na rok 2021.

Motywem przewodnim "Konferencji EFNI 9,5" będą kwestie związane z odbudową i funkcjonowaniem gospodarki w czasie i po kryzysie. Program przewiduje m.in. debaty poświęcone polskiej i europejskiej gospodarce po pandemii, wyzwaniom i szansom związanym z europejskim zielonym ładem, ocenie modeli i efektywności programów wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym też w ujęciu europejskim, jak również przewidywanym zmianom na rynkach pracy w szerszym kontekście społecznym. Konferencja będzie również miejscem debat nad wnioskami z Raportu Konfederacji Lewiatan „Impuls dla Polski”. Całość uzupełnią tradycyjne formaty znane z EFNI: spotkania z autorami książek i rozmowy nocnych marków, a także uroczysta kolacja z programem artystycznym. Bardziej szczegółowa agenda dostępna będzie wkrótce.

Zapraszamy do rejestracji!

Dane wydarzenia:


Początek: 02 października 2020 godz. 09:00

Koniec: 02 października 2020 godz. 18:00

Miejsce:
*
*, Online