EFNI 2022

Sopot, 12 - 14 października 2022

Sopot, Hotel Radisson Blu
ul. Bitwy pod Płowcami 54
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Potwierdzenie udziału w wydarzeniach wieczornych (liczba miejsc ograniczona)
Opłata uczestnictwa
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, a wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Regulamin dostępny jest >>tutaj.

I dużo czytania, ale ważne, bo informuje co się dzieje z Twoimi danymi u nas i jak z nimi pracujemy przygotowując wydarzenie:

Organizator informuje, iż:

 1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Organizatorem a Panią/Panem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Organizatora:

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana poniżej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez Konfederację Lewiatan.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Chcę otrzymywać mailowo informacje o wydarzeniach Konfederacji Lewiatan czyli: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Organizatora.

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Osoby, które wyraziły zgodę otrzymają 10% rabatu na każde płatne wydarzenie Konfederacji Lewiatan.

XI edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie

Zapraszamy Państwa do rezerwacji terminu na najbliższą edycję EFNI: 12-14 października 2022 oraz zakupu akredytacji very early birds.

Czym jest EFNI? To międzynarodowa konferencja biznesowa o zasięgu europejskim. Spotykamy się po to, aby wypracować pomysły na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Rozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych, politycznych, społecznych i technologicznych przed którymi stoi UE, ze szczególnym naciskiem na to jak nowe technologie i zmiany cywilizacyjne wpływają na społeczeństwo, biznes i rynek pracy.

Organizowana jest przez Konfederację Lewiatan, Miasto Sopot oraz Business Europe - europejskie zrzeszenie pracodawców, w skład, którego wchodzą organizacje biznesowe z całej Europy. EFNI co roku odbywa się pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego.

Co roku gościmy ponad 1200 osób. 47% uczestników EFNI to przedstawiciele biznesu, 18% administracji publicznej, 12% mediów, 15% NGO, 8% to przedstawiciele nauki. Wyróżnia nas też prawie równy udział kobiet i mężczyzn (43% kobiet i 57% mężczyzn).


EFNI jest konferencją, na której gościmy przedstawicieli wielu branż: budowlanej, spożywczej, farmaceutycznej, medycznej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, zbrojeniowej, energetycznej, ubezpieczeniowej, finansów, handlu, konsultingu, przemysłu, telekomunikacji i IT, transportu, turystyki i edukacji.

Uczestnicy Forum szczególnie cenią networking i wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia – czyli wiedzę i dużą dawkę inspiracji. EFNI to tygiel intelektualny, ale też znakomite miejsce do spotkania się ze swoimi klientami lub potencjalnymi partnerami biznesowymi w nadmorskim centrum biznesowym.

Partnerami EFNI 2021 byli m.in: Google, Facebook, Orange, Citi Bank, BNP Paribas, Velux, IKEA, Siemens, BASF, Ergis, BOSCH, Województwo Pomorskie oraz Agencja Rozwoju Pomorza, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych i inni. Więcej informacji: www.efni.pl

Wśród gości dotychczasowych edycji Forum byli m.in.: Arvind Bali, Benjamin R. Barber, Dominic Barton, Zygmunt Bauman, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Michał Boni, Zbigniew Brzeziński, Leszek Czarnecki, Norman Davies, Paul H. Dembiński, William H. Dutton, Martin Ford, George Friedman, Štefan Füle, Hans-Gietrich Genscher, Michaił Gorbaczow, Johannes Hahn, Danuta Hübner, Sylvie Kauffmann, Anatolij Kinakh, Lena Kolarska-Bobińska, Bronisław Komorowski, Ivan Krastev, Jan Kulczyk, Michael O'Leary, Janusz Lewandowski, Bernard-Henry Lévy, Henri Malosse, Lord Peter Mandelson, Mario Monti, Irene Natividad, Herman Van Rompuy, Nouriel Roubini, Peter Schwartz, Hernando de Soto, Robert L. Thompson, Frans Timmermans, José Ignacio Torreblanca, Donald Tusk, Günter Verheugen i Lech Wałęsa.

Kilka słów o Konfederacji Lewiatan:
Konfederacja Lewiatan jest jedną z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jest głosem biznesu. Skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Posiadamy ogólnopolską strukturę regionalną - ponad 20. związków regionalnych - działającą efektywne na terenie całego kraju. Prezydentem Konfederacji Lewiatan jest Pan Maciej Witucki.

O tym jaka będzie przyszłość, decydujemy naszymi wyborami już dziś. Każdy z nas, jako obywatel czy przedsiębiorca, ma wpływ na to jaka będzie nasza przyszłość. Jakie decyzje mamy podjąć teraz, aby jutro było dla nas sprawiedliwe, bezpieczne, dostatnie? Z tymi, dla których odpowiedź na to pytanie jest ważna, spotykamy się co roku w Sopocie.

Dołącz do nas już dziś!  Dołącz do projektu kupując akredytację i polecając ją Twoim partnerom biznesowym i przyjaciołom.

Dane wydarzenia:


Początek: 12 października 2022 godz. 17:00

Koniec: 14 października 2022 godz. 17:00

Miejsce:
Sopot, Hotel Radisson Blu
ul. Bitwy pod Płowcami 54, Sopot

Miejsce wydarzenia: