E-Commerce 2022. Szanse, trendy i wyzwania

Warszawa, 14 - 15 czerwca 2022

* on-line
*
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, a wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Regulamin dostępny jest >>tutaj.

Organizator informuje, iż:

 1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Organizatorem a Panią/Panem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Organizatora:

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana poniżej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez Konfederację Lewiatan.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii iswoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Chcę otrzymywać mailowo informacje o wydarzeniach Konfederacji Lewiatan czyli: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Organizatora.

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Osoby, które wyraziły zgodę otrzymają 10% rabatu na każde płatne wydarzenie Konfederacji Lewiatan.

E-commerce 2022. Szanse, trendy i wyzwania

Konferencja „E-Commerce 2022. Szanse, trendy i wyzwania” odbędzie się online. Pierwszego dnia zaplanowane są debaty i dyskusje. W drugim dniu konferencji prowadzone będą warsztaty online.

14-15 czerwca 2022

Udział w konferencji i warsztatach bezpłatny

Szanowni Państwo,

 

w ostatnich latach mamy do czynienia w Polsce z niezwykłym wzrostem rynku e-commerce; pandemia nadała mu jeszcze większego tempa. Stymulowała wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających być nowym źródłem przewag, a podmioty dotąd mocno osadzone w tradycyjnym handlu, zaczęły przenosić swoje zasoby do sieci.

 

Co to oznacza dla rynku – producentów i dystrybutorów, ale i konsumentów? Czy pandemiczne trendy okażą się trwałymi zmianami? Klienci dokonujący e-zakupów oczekują coraz sprawniejszej obsługi, szybszych dostaw, bezpłatnych zwrotów czy odroczonych płatności. To również czynniki mocno wpływające na wszystkich uczestników rynku e-commerce, zarówno globalnych i regionalnych, jak i tych zagospodarowujących nisze.

 

Podczas konferencji, w gronie praktyków rynku i ekspertów, zastanowimy się nad przyszłością e-handlu, legislacją w tym zakresie oraz technologiczną transformacją i ułatwieniami w ekspansji zagranicznej dzięki cyfryzacji zakupów. Zastanowimy się także, czy i na ile firmy mocno obecne w e-commerce odpowiadają na wyzwania środowiskowe i dążenia do neutralności klimatycznej, a także na nowe postawy konsumentów – coraz wrażliwszych społecznie i środowiskowo oraz ceniących transparentność marek.

 

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w konferencji, dzieląc się swymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat rynku e-commerce.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i warsztatach!

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w przypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie konferencji.
 • Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowyml wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Konferencja odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach konferencji znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie konferencji będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek
@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940

 

Dane wydarzenia:


Początek: 14 czerwca 2022 godz. 09:30

Koniec: 15 czerwca 2022 godz. 17:00

Miejsce:
* on-line
*, Warszawa