Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

e-Akademia Lewiatana - Trudne rozmowy menedżerskie w dobie epidemii

on-line, 13 maja 2020

webinarium
on-line

E-Akademia Lewiatana

Trudne rozmowy menedżerskie w dobie epidemii

Sytuacja niepewności biznesowej i nagłego spadku przychodów dla wielu managerów oznacza potrzebę przeprowadzenia trudnych rozmów ze swoimi pracownikami. Szczególnym wyzwaniem stojącym przed managerami jest fakt, że tego typu rozmowy po raz pierwszy w historii prowadzone są on-line. Same rozmowy mogą być bardzo różne, jednak łączy je konieczność przekazania decyzji o zmianie warunków pracy i płacy, co dla znaczącej części załogi będzie ostatecznie skutkowało pogorszeniem ich sytuacji materialnej i drastycznym obniżeniem poczucia bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Psychologia trudnych rozmów managerskich prowadzonych on-line na temat: zmniejszenia wymiaru etatu, obniżenia wysokości wynagrodzeń, zmiana warunków wypłaty części zmiennej wynagrodzenia, konieczności przejścia na postojowe, odebrania zaległego urlopu czy rozwiązania umowy o pracę/
  • Częste błędy popełniane podczas tego typu spotkań on-line.
  • Różnica perspektyw pomiędzy zarządami/dyrektorami a pracownikami operacyjnymi (kryzys vs. urlop)
  • Możliwe reakcje pracowników i sposoby przeciwdziałania im
  • Rekomendowane założenia do opracowania scenariuszy różnych rozmów wynikających ze specyfiki sytuacji firmy

Korzyści dla uczestnika:

  • Lepsze przygotowanie do prowadzenia trudnych rozmów
  • Większe poczucie bezpieczeństwa menedżerów w trakcie takich rozmów
  • Zrozumienie dlaczego pracownicy reagują w określony sposób i jak konstruktywnie odpowiadać na te reakcje
  • Zminimalizowanie ryzyka, że te trudne rozmowy pójdą w niekorzystnym dla firmy kierunku

Cel szkolenia:

Przygotowanie menedżerów do komunikowania w sposób profesjonalny różnych zmian warunków pracy i płacy (np.: zmiana wymiaru etatu, obniżka wynagrodzenia, przejście na postojowe, wysłanie pracownika na przymusowy urlop, czy zakomunikowania zwolnienia z pracy)

Grupa docelowa - do kogo skierowane jest szkolenie

Menedżerowie mający swoje zespoły; pracownicy i przedstawiciele działów HR oraz kadr i płac

Partnerem webinarium jest firma Lee Hecht Harrison 

Zapraszamy również do wypełnienia ankiety po webinarium.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 13 maja 2020 godz. 10:00

Koniec: 13 maja 2020 godz. 11:30

Miejsce:
webinarium
on-line, on-line