e-Akademia Lewiatana - Skuteczne zarządzanie zespołem w dobie kryzysu pandemii

on-line, 10 czerwca 2020

webinarium
on-line
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Koszty uczestnictwa
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, a wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu.  Regulamin dostępny jest >>tutaj.

I dużo czytania, ale ważne, bo informuje co się dzieje z Twoimi danymi u nas i jak z nimi pracujemy przygotowując wydarzenie:

Organizator informuje, iż:

 1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Organizatorem a Panią/Panem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Organizatora:

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana poniżej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez Konfederację Lewiatan.

W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Chcę otrzymywać mailowo informacje o wydarzeniach Konfederacji Lewiatan czyli: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Organizatora.
Zgodę można wycofać w każdej chwili. Osoby, które wyraziły zgodę otrzymają 10% rabatu na każde płatne wydarzenie Konfederacji Lewiatan.

E-Akademia Lewiatana

Skuteczne zarządzanie zespołem w dobie kryzysu pandemii

Zapraszamy Państwa na webinarium na którym będziemy dyskutować i omawiać następujące problemy związane z zarządzaniem  zespołem. Szkolenie będzie obejmować:

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy o tym co decyduje o skuteczności zarządzania zespołem w kryzysie
 • Przepracowanie niezbędnych umiejętności opierając się o rzeczywiste kryzysowe sytuacje
 • Dostarczenie Uczestnikom narzędzi dla zarządzania kryzysowego: komunikacja kryzysowa, dobre praktyki, eliminowanie błędów, zasady praktyków biznesu
 • Przygotujemy Uczestników na każdy kolejny kryzys budują odpowiedzi na pytania: „Co będzie, gdy…?” – racjonalne myślenie, analiza ryzyka, przewidywanie, zapobieganie, …

Profil uczestnika:

 • Menadżerowie zespołów, którzy nie maja doświadczenia w zarządzaniu ludźmi on line w kryzysie
 • Osoby, którym brakuje wiedzy i umiejętności przeprowadzenie ludzi przez dziesiątki trudnych dni
 • Osoby, u których pojawiają się stres i obawa zarówno o ludzi jak i o siebie
 • Osoby często zagubione, których organizacje nie były gotowe na kryzys pandemii, czyli ludzie z blisko 99% polskich firm!

Korzyści biznesowe. Po zakończeniu szkolenia/webinarium uczestnicy:

 • Otrzymają konkretne wskazówki, w jaki sposób zorganizować pracę swoją i swojego zespołu
 • Otrzymają konkretne wskazówki, w jaki sposób skutecznie: planować, stawiać cele, wyznaczać zadania, monitorować pracę, rozliczać, delegować uprawnienia, wspierać zespół
 • Dowiedzą się, jak racjonalnie i efektywnie alokować swój czas oraz czas sowich ludzi w okresie pracy zdalnej
 • Dowiedzą się, które sprawy stoją, przed którymi: co jest pilne? co jest ważne? Na czym trzeba się skoncentrować, a co może poczekać?
 • Dowiedzą się jak zbudować i utrzymać właściwy poziom motywacji i zaangażowania pracowników
 • Dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie ze stresem własnym i stresem swoim pracowników
 • Dowiedzą się, co muszą wiedzieć i zrobić w kryzysie teraz oraz jak być gotowym na przyszłość
Zapraszamy również do wypełnienia ankiety po webinarium.

Partnerem webinarium jest Grupa Profesja Sp. z o.o.

Grupę Profesja Sp. z o.o. tworzą doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin. Pomagamy budować i rozwijać skuteczne zespoły. W centrum naszych zainteresowań jest człowiek i jego potrzeby. Odkrywamy i rozwijamy potencjał jednostek oraz dbamy o zdrowy rozwój całych organizacji. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie edukacji, rekrutacji i rozwoju. Stosujemy innowacyjne i niekonwencjonalne metody, skutecznie wykorzystujemy nowoczesne trendy i tworzymy personalizowane rozwiązania. Holistyczne spojrzenie na firmę jest tym, co nas wyróżnia. Dzięki stosowanym przez nas metodom przy realizacji szkoleń i rekrutacji uwzględniamy potrzeby zarówno pracodawców jak i pracowników. Ustawienia systemowe pozwalają nam dotrzeć do niewypowiedzianych komunikatów, które mają wpływ na funkcjonowanie całej firmy oraz odpowiednio „ustawić” wzajemne relacje w organizacji. Jesteśmy ekspertami w pisaniu, rozliczaniu i realizacji projektów unijnych. Działamy w obszarach związanych z podnoszeniem kompetencji kadry, reskillingiem, rozwojem przedsiębiorczości, cyfryzacją oraz aktywizacją zawodową. Prowadzimy innowacyjne projekty krajowe i ponadnarodowe, które propagują wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Na szeroką skalę organizujemy kursy zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dane wydarzenia:


Początek: 10 czerwca 2020 godz. 14:00

Koniec: 10 czerwca 2020 godz. 16:00

Miejsce:
webinarium
on-line, on-line