Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

COVID-19 a kształtowanie poziomu zatrudnienia

on-line, 19 lutego 2021

Spotkanie on-line
*

e-Akademia Lewiatana on-line

COVID-19 a kształtowanie poziomu zatrudnienia

19 lutego 2021 r. (piątek), godz. 14:00-16:00

Partnerem webinarium jest firma CRIDO Legal.

 

 

Pandemia COVID-19 nie ustępuje, i nawet najbardziej nieustępliwi koronasceptycy muszą przyznać, że wpływa niemal na każdą dziedzinę naszego życia. Korzystanie z rozwiązań „tarczowych” nieco opóźniło procesy redukcji zatrudnienia, jednak tzw. zwolnienia grupowe są coraz częściej rozważanym sposobem nie tylko poszukiwania oszczędności, ale i optymalizacji kosztów. Co ciekawe, motorem takich działań coraz częściej są kwestie nie tyle ekonomiczne, co organizacyjne, na które wpływ ma transformacja cyfrowa, praca zdalna wykonywana na coraz większą skalę czy też zmiana profilu działalności firmy.

Powstaje pytanie, od czego powinien zacząć pracodawca, który rozważa zastosowanie procedury zwolnień grupowych – jest to bowiem proces, który wymaga podjęcia szeregu skoordynowanych działań względem pracowników, związków zawodowych i urzędu pracy. Decydując się na zakończenie współpracy z określoną liczbą pracowników, z prawnego punktu widzenia trzeba spełnić szczególne wymogi, aby uniknąć ryzyka ewentualnego kwestionowania dokonanych zwolnień.

Zakres merytoryczny webinarium:

 • Jakie dokumenty należy przygotować w toku procedury zwolnień grupowych?
 • Co, kiedy i jak skonsultować ze stroną pracowniczą?
 • Kogo i w jakim terminie należy poinformować o zamiarze przeprowadzenia zwolnień?
 • Z czym wiąże się obowiązek zapłaty odpraw i jakie są ich limity?
 • Jaki wpływ na procedurę zwolnień grupowych ma pandemia COVID-19?
 • Jak przeanalizować koszty przed podjęciem decyzji o zwolnieniach grupowych?

Cel webinarium:

 • Omówienie etapów procesu zwolnień grupowych od strony praktycznej, z uwzględnieniem aspektów finansowych w czasie COVID-19.

Szkolenie skierowane jest szczególnie do:

 • Wszystkich pracodawców rozważających lub realizujących zwolnienia grupowe
 • Właścicieli i osób zarządzających firmami
 • Szefów działów HR i dyrektorów finansowych
 • Pracowników działów HR

Zagadnienia omówią eksperci: Jakub Ziółek, partner zarządzający oraz Edyta Defańska-Czujko – Counsel w CRIDO Legal.

Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona.

Osoba kontaktowa: Grażyna Mazurek tel.: (+48 22) 55 99 940
e-mail:
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

 

 

Dane wydarzenia:


Początek: 19 lutego 2021 godz. 14:00

Koniec: 19 lutego 2021 godz. 16:00

Miejsce:
Spotkanie on-line
*, on-line