iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Bezpłatne szkolenie (Warszawa): Narzędzia skutecznego menedżera

Warszawa, 16 października 2019

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Konfederacja Lewiatan i partnerzy projektu „Równość w biznesie” serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie:

„Narzędzia skutecznego menedżera”

W oparciu o dotychczasowe zainteresowanie przedstawicieli średnich firm (zatrudnienie 50-250 osób) przygotowaliśmy dla Państwa program szkolenia obejmujący:

  • praktyczne informacje dotyczące facylitacji spotkań,
  • pakiet kluczowych przepisów prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia miejsca pracy przyjaznego pracownikom i zabezpieczających przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji i mobbingu.

Facylitacja, czyli umiejętność pracy z grupą, prowadzenia efektywnych i angażujących spotkań, pobudzania kreatywności czy rozwiązywania konfliktów to jedna z najważniejszych kompetencji dzisiejszych liderów.

Problem z zaangażowaniem i współodpowiedzialnością za wyniki firmy dotyczy różnych branż, różnych wielkości firm, zróżnicowanych zespołów. To od menadżera dzisiaj w dużej mierze zależy efektywność jego zespołu. Dzisiejsi pracownicy oczekują dialogu w miejscu pracy, nie chcą już pracować w hierarchicznych strukturach bez możliwości realnego wpływu na sposób wykonywanej pracy.

Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób pracować z grupą, jak prowadzić zwykłe, codzienne spotkania oraz większe skierowane do całego zespołu, aby poprawić współpracę, skuteczność ale także zaangażowanie w swoim zespole.

Kwestie związane z zapewnieniem równości szans w miejscu pracy, są częstym tematem sporów toczonych między pracodawcą, a pracownikami. Firmy, którym zależy na budowaniu wizerunku nowoczesnej firmy i tworzeniu miejsca pracy atrakcyjnego dla pracowników inwestują w edukację własną oraz pracowników dotyczącą tego, co polskie oraz unijne prawo mówi o równych szansach dla pracowników. We wrześniu 2019 r. weszły w życie przepisy kodeksu pracy, które mają na celu wzmocnienie pozycji pracowników w tym zakresie i ułatwienie dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji czy mobbingu. Rośnie także świadomość społeczna, a temat staje się coraz bardziej medialny. By działać wyprzedzająco i zapobiegać takim zjawiskom w swoim miejscu pracy, warto nie tylko znać prawo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, ale także wprowadzić praktyczne rozwiązania w tym zakresie.

Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/ właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje i chciałby lepiej znać swoje prawa.

Zapraszamy do rejestracji!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Szkolenie jest skierowane do średnich pracodawców (50 -249 pracowników) - udział bezpłatny.

Koszty udziału w szkoleniu pokrywane są ze środków UE. Uczestnicy szkolenia będą poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych oraz danych o firmie, które nie będę nigdzie upubliczniane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu ewaluacji projektów dofinansowanych z EFS.

 

Dane wydarzenia:


Początek: 16 października 2019 godz. 09:00

Koniec: 16 października 2019 godz. 16:30

Miejsce:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: