Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Bezpłatne szkolenie (Warszawa): HR 2019 – kluczowe dla średnich firm zmiany w prawie i ich praktyczne zastosowanie

Warszawa, 13 czerwca 2019

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Konfederacja Lewiatan oraz PFR Portal PPK serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie:

HR 2019 – kluczowe dla średnich firm zmiany w prawie i ich praktyczne zastosowanie

W oparciu o dotychczasowe zainteresowanie przedstawicieli średnich firm (zatrudnienie 50-250 osób) przygotowaliśmy dla Państwa program szkolenia obejmujący:

  • najbardziej aktualne i praktyczne informacje dotyczące wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych z perspektywy pracowników i pracodawców,
  • pakiet kluczowych przepisów prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia miejsca pracy przyjaznego pracownikom i zabezpieczających przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji i mobbingu.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system oszczędzania dla pracowników. Pracodawca zobowiązany jest umożliwić im oszczędzanie w ramach PPK, a każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może z niego skorzystać. Oszczędności tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo.

Dzięki PPK pracownicy zyskają dodatkowe oszczędności emerytalne do wykorzystania po ukończeniu 60. roku życia. Dla pracodawcy szczególne znaczenie może mieć także fakt, że inwestycje w fundusze będą stymulować rynek kapitałowy i ogólny rozwój gospodarczy – co pozytywnie wpłynie także na sytuację przedsiębiorców.

Przepisy przewidują stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK - dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób terminem tym jest 1 stycznia 2020 r. Najwyższa pora by przygotować firmę i jej pracowników na wdrożenie PPK.

Szkolenie w tym zakresie prowadzi ekspert regionalnego PFR Portal PPK – instytucji powołanej w ustawie jako oficjalny portal informacyjny.

Kwestie związane z zapewnieniem równości szans w miejscu pracy, są częstym tematem sporów toczonych między pracodawcą, a pracownikami. Firmy, którym zależy na budowaniu wizerunku nowoczesnej firmy i tworzeniu miejsca pracy atrakcyjnego dla pracowników inwestują w edukację własną oraz pracowników dotyczącą tego, co polskie oraz unijne prawo mówi o równych szansach dla pracowników. Obecnie kończą się prace legislacyjne, które mają na celu wzmocnienie pozycji pracowników w tym zakresie i ułatwienie dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji czy mobbingu. Nowe przepisy w tym zakresie już wkrótce staną się faktem. Rośnie także świadomość społeczna, a temat staje się coraz bardziej medialny. By działać wyprzedzająco i zapobiegać takim zjawiskom w swoim miejscu pracy, warto nie tylko znać prawo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, ale także wprowadzić praktyczne rozwiązania w tym zakresie.

Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/ właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje i chciałby lepiej znać swoje prawa.

Zapraszamy do rejestracji!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Szkolenie jest skierowane do średnich pracodawców (50 -249 pracowników) - udział bezpłatny.

Koszty udziału w szkoleniu pokrywane są ze środków UE. Uczestnicy szkolenia będą poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych oraz danych o firmie, które nie będę nigdzie upubliczniane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu ewaluacji projektów dofinansowanych z EFS.

Dane wydarzenia:


Początek: 13 czerwca 2019 godz. 09:00

Koniec: 13 czerwca 2019 godz. 16:00

Miejsce:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: