iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Bezpłatne szkolenie - Akademia Lewiatana: Regulacje dotyczące zatrudnienia - prawo pracy 2019

Kielce, 22 marca 2019

Terminal Spotkań
Ul. Głowackiego 9

Szanowni Państwo,

Początek 2019 r. to okres wprowadzania kolejnych zmian w regulacjach dotyczących zatrudnienia. Mają one szczególne znaczenie z puntu widzenia działów kadrowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną najbardziej istotne zagadnienia z punktu widzenia działów kadrowo-płacowych, w tym:

  • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji (zmiany w zakresie skrócenia i elektronicznej postaci), akty wewnątrzzakładowe (o czym warto pamiętać), wydawanie świadectw pracy
  • Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika
  • Na czym mają polegać Pracownicze Plany Kapitałowe – kogo obejmą, obowiązki działów kadrowych, jakie koszty, terminy realizacji kolejnych obowiązków
  • Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach
  • Najnowsze orzecznictwo sądów i nowe stanowiska organów w zakresie instytucji prawa pracy, w tym czasu pracy, ustalania terminów

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! Szkolenie jest skierowane do średnich pracodawców (50 -249 pracowników) - udział bezpłatny.

 

 

Dane wydarzenia:


Początek: 22 marca 2019 godz. 09:00

Koniec: 22 marca 2019 godz. 16:00

Miejsce:
Terminal Spotkań
Ul. Głowackiego 9 , Kielce

Miejsce wydarzenia: