iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - WDROŻENIE WYMOGÓW RODO W ORGANIZACJACH – wyzwania i problemy

Warszawa, 24 października 2018

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przedefiniowuje ramy znanego do tej pory systemu ochrony danych osobowych. Ustawodawca zgodnie z przyjętą zasadą rozliczalności, przerzuca na organizacje kwestie określenia środków jakie mają zastosować, aby spełniać wymogi RODO. Weryfikacji będzie podlegać wdrożony w organizacji system ochrony danych osobowych, w tym to jakie środki organizacyjne i techniczne zastosowano. Proces dostosowania organizacji do wymogów RODO jest procesem złożonym i wieloetapowym.  Wiele z organizacji nie rozpoczęło jeszcze czynności wdrożeniowych, pomimo że przepisy obowiązują już od dnia 25 maja 2018 r.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatów, na których przedstawiona zostanie m.in. metoda szacowania ryzyka, omówienie rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury wdrażania nowych wymogów oraz dostosowania i stworzenie nowej dokumentacji ochrony danych osobowych. Prowadzący podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami z przeprowadzonych procesów wdrożeniowych w dużych i średnich organizacjach.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 24 października 2018 godz. 09:30

Koniec: 24 października 2018 godz. 15:30

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: