iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Ulga na działalność badawczo-rozwojową – praktyczne aspekty

Warszawa, 12 września 2017

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan wraz z Kancelarią Ożóg Tomczykowski, mają zaszczyt zaprosic na seminarium, którego celem jest m.in.:

 • nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R
 • przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • wskazanie korzyści związanych z implementacją ulgi B+R oraz pokazanie sposobów na ich maksymalizację
 • wskazanie problemów i ryzyk związanych z implementacją ulgi
 • zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R

Korzyścią z udziału w seminarium jest zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową i zasad ich kalkulacji
 • obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi
 • praktycznego zastosowania ulgi oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Seminarium skierowane jest do:

 • Właścicieli przedsiębiorstw
 • członków zarządów
 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych

Serdecznie zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 12 września 2017 godz. 09:30

Koniec: 12 września 2017 godz. 14:00

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: