iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Skuteczni w zamówieniach publicznych I

Warszawa, 22 maja 2018

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych mimo, że funkcjonuje od 14 lat niezmiennie budzi wątpliwości interpretacyjne i trudności w jej stosowaniu. Przepisy ustawy obrosły gąszczem interpretacji, opinii Prezesa UZP, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych a nawet Trybunału Sprawiedliwości UE. Interpretacje te, czasami sprzeczne lub oderwane od realiów rynkowych, zamiast wyjaśniać stosowanie przepisów, nierzadko dodatkowo ten proces komplikują. Jak przedsiębiorca powinien w tym otoczeniu prawnym się poruszać, aby legalnie i co najważniejsze, skutecznie ubiegać się
o udzielenie zamówienia publicznego, podpowiedzą eksperci Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, którzy
od 20 lat świadczą usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa zamówień publicznych. W trakcie dwóch szkoleń skupimy się na najbardziej praktycznych kwestiach związanych z udziałem wykonawcy w postępowaniach.

Podczas pierwszego szkolenia podpowiemy, jak realnie wpłynąć na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak zastosować instrumenty prawne do przekonania zamawiającego do pożądanego kształtu wymagań siwz oraz, co najważniejsze, jak walczyć z ograniczeniem konkurencji na etapie ogłoszenia i siwz. Podpowiemy również, na co zwrócić uwagę formułując pytania, które elementy siwz przełożą się na możliwość złożenia najkorzystniejszej oferty oraz o czym każdy z wykonawców musi pamiętać przygotowując ofertę. Ponadto, korzystając z faktu, że do terminu szkolenia minie ponad miesiąc od wprowadzenia obowiązku złożenia dokumentu JEDZ elektronicznie – przeanalizujemy problemy, które w tym czasie pojawiły się w związku z nową formą przedkładania oświadczenia. Niewątpliwie pozwoli to uczestnikom szkolenia uniknąć pułapek, które wiążą się z obowiązkiem nałożonym na nich od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Podczas drugiego szkolenia skupimy się na kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa. Przeanalizujemy najbardziej aktualne orzecznictwo i na jego podstawie omówimy skuteczny sposób zastrzeżenia istotnych informacji przekazywanych zamawiającym wraz z ofertą. Zastanowimy się również, jak wykorzystać możliwość objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa w walce konkurencyjnej. Kwestie te są niejednolicie interpretowane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych. Obserwujemy obecnie pewną radykalizacje stanowisk składów orzekających, która wprost ma wpływ na sposób zastrzegania tajemnicy w treści oferty. Warto te trendy w orzecznictwie przeanalizować i z nich skorzystać w trakcie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w trakcie szkolenia wyjdziemy z pozycji defensywnej do ofensywy i podpowiemy jak, kiedy i czy skarżyć tajemnice przedsiębiorstwa zastrzeżoną w ofertach konkurencji. Następnie syntetycznie omówimy możliwości skutecznego zakwestionowania ofert konkurencji. Wypunktujemy elementy oferty, które mogą zawierać potencjalnie błędy i w zakresie których złożenie odwołania może utorować wykonawcy drogę do uzyskania zamówienia nawet wtedy, gdy cenowo zajmuje on dalsze miejsce.

Wiedza przekazana podczas szkoleń powinna zwiększyć skuteczność wykonawcy na rynku zamówień publicznych. Szkolenia będą również okazją do rozmowy z ekspertami o ugruntowanej renomie i wieloletnim doświadczeniu w doradztwie dla wykonawców zamówień publicznych, w tym z mec. Jerzym Pieróg.
Każdy dzień szkolenia przeprowadzi dwóch ekspertów Kancelarii Pieróg & Partnerzy.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 22 maja 2018 godz. 10:00

Koniec: 22 maja 2018 godz. 14:00

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: