iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Nowe wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Warszawa, 14 lutego 2019

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało regulacje prawne, których celem jest zwiększenie skuteczności pociągania do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Według założeń projektu ustawy podmiot zbiorowy poniesie również odpowiedzialność za czyny popełnione przez osoby fizyczne, pozostające z podmiotem w określonej relacji (np. pracownicy, pełnomocnicy). Wprowadzono również koncepcję tzw. winy anonimowej, na mocy której podmiot zbiorowy poniesienie odpowiedzialność, jeśli czyn został popełniony w związku z jego postępowaniem, nawet wtedy, gdy nie ustalono sprawcy. Mając na uwadze szereg instrumentów prawnych wprowadzonych do projektu przedmiotowej ustawy, można przewidywać, że zwiększy się liczba postępowań, w których to spółki będą musiały bronić swoich interesów w celu uniknięcia lub złagodzenia odpowiedzialności. Podmiot zbiorowy będzie mógł uniknąć odpowiedzialności w przypadku dochowania należytej staranności w wyborze, nadzorze oraz w przypadku wprowadzenia odpowiednich, efektywnych mechanizmów w organizacji.

Rekomendujemy zatem, aby już dzisiaj rozważyli Państwo wdrożenie wewnętrznych procedur, które mogą w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko poniesienia przez podmiot zbiorowy odpowiedzialności.

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przewiduje, m.in.:

  • Szerszy katalog przestępstw
  • Brak konieczności uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  • Obowiązek opracowania i wdrożenia procedury wyjaśniania wątpliwości i usunięcia stwierdzonych w ramach tego postępowania nieprawidłowości lub naruszeń
  • Szeroki katalog kar i środków (m.in. kara pieniężna, rozwiązanie podmiotu zbiorowego)
  • Ochronę sygnalistów
 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 14 lutego 2019 godz. 10:00

Koniec: 14 lutego 2019 godz. 15:30

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: