iKONGRES

Akademia Lewiatana - Konwencja MLI i jej znaczenie dla polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania I

Warszawa, 19 listopada 2018

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

TERMIN:

Szkolenie odbywać się będzie od godz. 9:00 do 13:30.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Firma będąca członkiem Konfederacji Lewiatan 250 PLN (+23%VAT)
Firma nie będąca członkiem Konfederacji Lewiatan 400 PLN (+23%VAT)

WARUNKI UDZIAŁU I ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie prosimy przesłać do 16 listopada 2018

Wpłatę należy dokonać przelewem w ciągu 3 dni od daty rejestracji na konto:

Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa
Numer konta: ING Bank Śląski nr konta 38 1050 1025 1000 0090 3145 1058

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu na mniej niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, organizator wydarzenie zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

Wypełniając i wysyłając poniższy formularz akceptujesz załączony poniżej regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy

podaj numer telefonu komórkowego,
aby otrzymać powiadomienia SMS dotyczące wydarzenia

Koszty uczestnictwa
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Akceptuję regulamin wydarzeń Konfederacji Lewiatan dostępny tutaj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Oranizatora

Szanowni Państwo,

Przeciwdziałanie erozji bazy podatkowej i przerzucaniu dochodów, czyli tzw. BEPS (Base Erossion and Profit Shifting) jest w ostatnich latach głównym celem międzynarodowej polityki podatkowej wielu państw na całym świecie. Dlatego też OECD wypracowało i wprowadziło szereg zaleceń i standardów uszczelniających międzynarodowe prawo podatkowe, przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i agresywnemu planowaniu podatkowemu oraz zapobiegających wykorzystywaniu rajów podatkowych do niepłacenia podatków.

Wprowadzenie nowych standardów wiązać się również będzie ze zmianą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby uniknąć czasochłonnych i skomplikowanych renegocjacji bilateralnych umów podatkowych zawarto w Paryżu wielostronną konwencję implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie BEPS czyli tzw. Konwencję MLI (Multilateral Instrument). Konwencja ta za jednym zamachem zmieni wszystkie objęte nią (również polskie) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Najpoważniejszym i mającym największe konsekwencje dla podatników standardem wprowadzonym przez Konwencję MLI jest klauzula antyabuzywna PPT (Principal Purpose Test) ograniczająca zastosowanie korzyści płynących z umów podatkowych w przypadku schematów mających na celu unikanie opodatkowania. MLI zmieni również metodę unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach. Z bardziej korzystnej metody wyłączenia przejdzie się na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Dla podatników stosujących struktury międzynarodowego planowania podatkowego będzie się to wiązać z powstaniem nowych czynników ryzyka podatkowego. Konieczny będzie audyt podatkowy takich struktur pod kątem ich zgodności z klauzulami antyabuzywnymi (zwłaszcza PPT) i ewentualne ich przekształcenie zgodnie z nowymi uwarunkowaniami planowania podatkowego. W przyszłości mogą pojawić się również spory na tle stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym przypadku podatnicy będą mieli znacznie silniejsze niż obecnie narzędzie do rozstrzygania międzynarodowych sporów podatkowych w drodze porozumienia lub arbitrażu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 19 listopada 2018 godz. 09:30

Koniec: 19 listopada 2018 godz. 13:00

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: