iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Konwencja MLI i jej znaczenie dla polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania I

Warszawa, 19 listopada 2018

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Przeciwdziałanie erozji bazy podatkowej i przerzucaniu dochodów, czyli tzw. BEPS (Base Erossion and Profit Shifting) jest w ostatnich latach głównym celem międzynarodowej polityki podatkowej wielu państw na całym świecie. Dlatego też OECD wypracowało i wprowadziło szereg zaleceń i standardów uszczelniających międzynarodowe prawo podatkowe, przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i agresywnemu planowaniu podatkowemu oraz zapobiegających wykorzystywaniu rajów podatkowych do niepłacenia podatków.

Wprowadzenie nowych standardów wiązać się również będzie ze zmianą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby uniknąć czasochłonnych i skomplikowanych renegocjacji bilateralnych umów podatkowych zawarto w Paryżu wielostronną konwencję implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie BEPS czyli tzw. Konwencję MLI (Multilateral Instrument). Konwencja ta za jednym zamachem zmieni wszystkie objęte nią (również polskie) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Najpoważniejszym i mającym największe konsekwencje dla podatników standardem wprowadzonym przez Konwencję MLI jest klauzula antyabuzywna PPT (Principal Purpose Test) ograniczająca zastosowanie korzyści płynących z umów podatkowych w przypadku schematów mających na celu unikanie opodatkowania. MLI zmieni również metodę unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach. Z bardziej korzystnej metody wyłączenia przejdzie się na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Dla podatników stosujących struktury międzynarodowego planowania podatkowego będzie się to wiązać z powstaniem nowych czynników ryzyka podatkowego. Konieczny będzie audyt podatkowy takich struktur pod kątem ich zgodności z klauzulami antyabuzywnymi (zwłaszcza PPT) i ewentualne ich przekształcenie zgodnie z nowymi uwarunkowaniami planowania podatkowego. W przyszłości mogą pojawić się również spory na tle stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym przypadku podatnicy będą mieli znacznie silniejsze niż obecnie narzędzie do rozstrzygania międzynarodowych sporów podatkowych w drodze porozumienia lub arbitrażu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 19 listopada 2018 godz. 09:30

Koniec: 19 listopada 2018 godz. 13:00

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: