iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - CoachWise™ i MentorShip w budowaniu silnych pracowników i zespołów

Warszawa, 04 czerwca 2019

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Jesteśmy silni siłą naszych pracowników i zespołów.

Nasza umiejętność i szybkość budowania tej siły jest źródłem naszej przewagi - kluczową kompetencją liderów i menedżerów.  Nasi pracownicy i całe zespoły potrzebują stale zmieniać swoją rolę,  podejście, nabyć nowe umiejętności.

W tym zadaniu wręcz nieodzowne stają się:

 • BIZNESOWY COACHING  – budowanie osobistej motywacji pracowników do rozwoju i wspieranie ich w tym bez mówienia pracownikom co mają robić i robienia tego za nich
 • BIZNESOWY MENTORING – wspieranie potencjału pracowników zebraną w ciągu naszej kariery wiedzą i doświadczeniem

realizowane zarówno przez zewnętrznych ekspertów oraz przez nas samych w codziennej pracy.

CoachWise™ i MentorShip to stworzone specjalnie na potrzeby biznesu metodyki wspierania wzrostu pracowników i zespołów. Wdrażane konsekwentnie przez ponad 12 lat są najszerzej rozpropagowane w polskim biznesie.

Podczas szkolenia przedstawimy i praktycznie doświadczymy obu metod, ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne zastosowanie w biznesie. Będziemy posiłkować się doświadczeniami konkretnych polskich i międzynarodowych organizacji.

Odpowiemy na pytania:

 • Jak to się dzieje, że coaching i mentoring potrafi dawać wielo-krotne zwroty z inwestycji?
 • Jaka jest istota biznesowego coachingu i mentoringu?
 • Jak stosować coaching i mentoring w roli menedżera, lidera, specjalisty HR?
 • Jak nie kupować „kota w worku” - standardy zawodowe w coachingu i mentoringu?
 • Jak wybrać mentora, coacha?
 

Zapraszamy w szczególności:

 • Dyrektorów

 • Menedżerów HR

 • Kadrę zarządzającą

 • Właścicieli firm

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dane wydarzenia:


Początek: 04 czerwca 2019 godz. 09:30

Koniec: 04 czerwca 2019 godz. 13:00

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: