iKONGRES

Akademia Lewiatana - Ceny transferowe – kontrola i zarządzanie ryzykiem

Warszawa, 26 lutego 2020

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

TERMIN:

Szkolenie odbywać się będzie od godz. 10:00 do 13:30.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Firma będąca członkiem Konfederacji Lewiatan 250 PLN (+23%VAT)
Firma nie będąca członkiem Konfederacji Lewiatan 400 PLN (+23%VAT)

WARUNKI UDZIAŁU I ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie prosimy przesłać do 25 lutego 2020 r.

Wpłatę należy dokonać przelewem w ciągu 3 dni od daty rejestracji na konto:

Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa
Numer konta: ING Bank Śląski nr konta 38 1050 1025 1000 0090 3145 1058

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu na mniej niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, organizator wydarzenie zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

Wypełniając i wysyłając poniższy formularz akceptujesz załączony poniżej regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy

podaj numer telefonu komórkowego,
aby otrzymać powiadomienia SMS dotyczące wydarzenia

Wielkość firmy (zatrudnienie)
Koszty uczestnictwa
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Akceptuję regulamin wydarzeń Konfederacji Lewiatan dostępny tutaj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Oranizatora

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach rynkowość transakcji realizowanych przez podmioty powiązane stała się jednym z głównych obszarów zainteresowania organów podatkowych w ramach przeprowadzanych kontroli. Potwierdzeniem skuteczności takich kontroli są statystyki doszacowań określonych przez organy.

Co ważne, od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie cen transferowych, zwiększające odpowiedzialność za nierynkowy charakter transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z omówieniem nowych, rewolucyjnych przepisów w zakresie cen transferowych, a także praktycznym ich zastopowaniem, minimalizującym ryzyko sporu z organami podatkowymi.

W ramach szkolenia zostaną omówione przede wszystkim:

  • obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze za rok 2018 vs. za rok 2019
  • ważne terminy w zakresie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych
  • kwestie wymagające szczególnej uwagi

Z uwagi na weryfikację rynkowości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, coraz częściej dokonywaną przez organy podatkowe, w trakcie spotkania zostaną poruszone również kwestie dotyczące:

  • przebiegu kontroli w zakresie cen transferowych
  • dostępnych środków zaskarżenia
  • przykładowych kontroli cen transferowych (case studies)
  • najnowszych orzeczeń i trendów w stanowisku organów
 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 26 lutego 2020 godz. 10:00

Koniec: 26 lutego 2020 godz. 13:30

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: