iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

GŁOS BIZNESU: INNOWACJA FINANSOWANIE ROZWÓJ - Poznań

Poznań, 28 września 2016

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której serdecznie zapraszamy,  przedstawimy sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

  • poranny – przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: wsparcie dla biznesu w ramach "szybkiej ścieżki" przy procedurze minimum formalności dla nowatorskich rozwiązań lub nowych produktów, preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP. Firmom rozpoczynających działalność  zaproponujemy usługi funduszy start-up'owych. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
  • południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji i rozwoju. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem.  Jest ona dedykowana mikro, małym oraz średnim firmom z województwa wielkopolskiego poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Dane wydarzenia:


Początek: 28 września 2016 godz. 09:30

Koniec: 28 września 2016 godz. 14:00

Miejsce:
Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań

Miejsce wydarzenia: