iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Warsztaty: Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18 kwietnia 2016 r.?

Warszawa, 15 lutego 2016

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone planowanym zmianom w ustawie o zamówieniach publicznych. Do 18 kwietnia 2016 r. Polska zobowiązana jest do implementowania przepisów nowych unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych: 2014/24/UE, czyli tzw. dyrektywy klasycznej i 2014/25/UE, czyli tzw. dyrektywy sektorowej (obowiązującej dla podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – Nowe Dyrektywy). W związku z tym, 19 stycznia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych (Projekt), który w swym podstawowym założeniu przewiduje regulacje dostosowujące dotychczasową ustawę do wymogów przewidzianych w Nowych Dyrektywach.

Jak ważny dla polskiej gospodarki jest rynek zamówień publicznych - wart już ponad 230 mld złotych - nie trzeba nikogo przekonywać. Dla sprawnego funkcjonowania tego rynku kluczowa jest jakość przepisów, na podstawie których zamówienia są udzielane, czyli przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych. Z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania rynku zamówień publicznych jest to więc bardzo istotny moment; sposób i jakość implementacji ukształtują bowiem zasady funkcjonowania rynku, co w sposób bardzo wymierny przełoży się na otoczenie biznesowe, w którym przyjdzie funkcjonować przedsiębiorcom. W czasie warsztatów poinformujemy o tym, jaki jest rzeczywisty zakres zmian wymagany przepisami Nowych Dyrektyw, czy przedstawione w Projekcie regulacje odpowiadają tym wymogom i jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do zbliżającej się nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem warsztatów jest także przedstawienie planowanych zmian z równoczesnym wskazaniem praktycznych zalet i zagrożeń dla przedsiębiorców obecnych na rynku zamówień publicznych.

Warsztaty szczególnie polecamy przedsiębiorcom biorącym udział w zamówieniach publicznych.

Dane wydarzenia:


Początek: 15 lutego 2016 godz. 09:30

Koniec: 15 lutego 2016 godz. 13:30

Miejsce:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: