iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: Umowy zlecenia, umowy o dzieło - nowe regulacje i praktyka ZUS

Warszawa, 12 kwietnia 2016

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących umowy zlecenia - przez które należy  rozumieć umowę zlecenia, umowę agencyjną albo inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zmiany wywołały sporo kontrowersji; niepokojące jest również kwestionowanie prawidłowości zawierania umów o dzieło. Przedsiębiorcy informują, że kontrole są przeprowadzane w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów przez inspektorów ZUS.

Celem szkolenia jest przedstawienie problemów i  sposobów ich rozwiązania, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego – czyli jak bezpiecznie zawierać umowy zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności chodzi o wskazanie, jakie są prawa i obowiązki stron, jak należy prawidłowo zawierać umowy cywilne i jak właściwie rozróżniać umowy zlecenia/o świadczenie usług od umów o dzieło.

Dane wydarzenia:


Początek: 12 kwietnia 2016 godz. 09:00

Koniec: 12 kwietnia 2016 godz. 15:00

Miejsce:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: