iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Szkolenie: Zmiany w Kodeksie Pracy: Umowy na czas określony, urlopy rodzicielskie II

Warszawa, 09 marca 2016

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Z dniem 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące umów terminowych. Pracownikom mają przynieść większą stabilność zatrudnienia. Jak poradzą sobie natomiast pracodawcy, szczególnie tam, gdzie umowy bezterminowe nie odpowiadają charakterowi ich działalności...

Szkolenie ma na celu przedstawienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy. Początek 2016 r. to okres wejścia w życie ważnych zmian przepisów w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem (zmiany weszły w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.) oraz stosowania umów terminowych o pracę (zmiany wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r.).

  • nowelizacja dotycząca uprawnień rodzicielskich ma ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym. W szczególności poszerzono krąg osób, które mogą korzystać z urlopów, wprowadzono większą wymienność w korzystaniu z uprawnień pomiędzy pracownikami a innymi ubezpieczonymi, a także zmodyfikowano zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego (m.in. kwestia proporcjonalnego wydłużania, czy korzystania po przerwie). Warto zapoznać się z mnogością potencjalnych scenariuszy korzystania z uprawnień rodzicielskich.
  • głównym celem stawianym przed drugą nowelizacją Kodeksu pracy jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Ustawodawca zdecydował się w szczególności na zmianę sposobu ograniczania zawierania kolejnych umów na czas określony, czy zasad ich wypowiadania (m.in. okres wypowiedzenia uzależniony będzie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy). Zastosowanie niektórych rozwiązań będzie się również wiązało z koniecznością spełnienia  dodatkowych wymogów (np. zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy). Co więcej, w nowych przepisach doprecyzowano charakter umowy na okres próbny, czy przewidziano wyraźną regulacje dotyczącą zwalniania z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Warto mieć na uwadze, iż nowe rozwiązania dotyczące ograniczania stosowania umów na czas określony znajdą zastosowanie także do umów zawartych wcześniej i trwających w dniu wejścia w życie nowych regulacji.

Wyjaśnimy w sposób przystępny i praktyczny istotę funkcjonowania nowych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie pracodawcy oraz obszarów potencjalnego ryzyka. Prezentowane wyjaśnienia, prowadzona dyskusja umożliwią uczestnikom lepsze przygotowanie się do zmian i skuteczniejsze rozplanowanie spraw związanych z zarządzaniem personelem.

Dane wydarzenia:


Początek: 09 marca 2016 godz. 09:00

Koniec: 09 marca 2016 godz. 13:30

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: