iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

RES-E - forecast for Polish Power Market

Warszawa, 03 November 2015

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Event details:


Start: 03 November 2015 at 13:00

End: 03 November 2015 at 16:00

Place:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Event place: