iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Polska 2015-2025

Warszawa, 30 marca 2015

Hotel Sheraton
Bolesława Prusa 2

Szanowni Państwo,

w imieniu Konfederacji Lewiatan serdecznie zapraszam na konferencję „Polska 2015 -2025. Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?”.

W listopadzie ubiegłego roku zorganizowaliśmy konferencję „Polska 2015 -2025. Wyzwania na rok i kolejne 10 lat”. Przygotowaliśmy „Białą Księgę bis”, która zawierała rekomendacje dla rządu na ostatni rok działalności. Pokazaliśmy wyzwania, które stoją przed Polską w perspektywie najbliższych lat.

W marcu organizujemy kolejną konferencję w cyklu „Polska 2015-2025”. Tym razem wspólnie z przedstawicielami rządu chcemy porozmawiać o tym, jak wydawać publiczne pieniądze z korzyścią dla gospodarki. Przedstawimy rekomendacje biznesu, co zrobić, żeby nie marnować pieniędzy wydawanych na zdrowie, gospodarkę cyfrową i infrastrukturę transportową.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja zainspiruje rząd, środowiska opiniotwórcze do poważnej debaty o publicznych pieniądzach, które powinny wspierać gospodarkę i prywatne przedsiębiorstwa. Na razie, jeszcze zbyt często są wydawane źle, bez głowy i dlatego nie przynoszą spodziewanego efektu.
Zapraszam serdecznie!

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Dane wydarzenia:


Początek: 30 marca 2015 godz. 10:00

Koniec: 30 marca 2015 godz. 14:00

Miejsce:
Hotel Sheraton
Bolesława Prusa 2, Warszawa

Miejsce wydarzenia: