iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

PRAWO PRACODAWCY: Private enforcement - Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami

Warszawa, 26 października 2016

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie „Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami – uzasadnienie prawne i ekonomiczne”.

Celem tego szkolenia jest przedstawienie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki problematyki roszczeń za naruszenia prawa konkurencji, mając na uwadze, między innymi, konieczność implementacji, do końca tego roku do polskiego systemu prawnego, dyrektywy unijnej 2014/104/UE regulującej szczegółowo te kwestie.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane możliwe drogi prawne dochodzenia roszczeń za naruszenie prawa konkurencji, jak również obrony przed takimi roszczeniami. Przedmiot szkolenia nie zostanie jednak ograniczony, tylko i wyłącznie, do kwestii prawnych. Równocześnie, przedstawione zostaną możliwości wykorzystania analizy ekonomicznej zarówno w symulacji ataku, jak i obrony przed  roszczeniami za naruszenie prawa konkurencji.

Omówienie tej problematyki w ujęciu prawno-ekonomicznym ma na celu ułatwienie kadrze menadżerskiej identyfikacji potencjalnych roszczeń wobec innych uczestników rynku oraz ewentualnych zagrożeń spotkania się z takimi roszczeniami. Ponadto, ma na celu przedstawienie przesłanek prawnych i ekonomicznych, których weryfikacja pomoże przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w spór lub rezygnacji z niego, a w przypadku podjęcia decyzji o wejściu w spór ułatwi ustalenie strategii realizacji ataku lub obrony przed roszczeniami za naruszenie prawa konkurencji.

Dane wydarzenia:


Początek: 26 października 2016 godz. 10:00

Koniec: 26 października 2016 godz. 15:00

Miejsce:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: