iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Hiszpania po kryzysie - rynek dla polskich firm?

Warszawa, 03 grudnia 2015

Konfederaja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Hiszpania od lat funkcjonuje w ramach jednolitego rynku UE a państwa członkowskie należą do jej głównych partnerów handlowych. Aktualnie obserwujemy stabilizację sytuacji ekonomicznej i powolny powrót do wzrostu gospodarczego po latach głębokiego kryzysu. To również ważny partner gospodarczy Polski - oba kraje są do siebie podobne pod wieloma względami, takimi jak: terytorium czy liczba ludności Z roku na rok polscy inwestorzy wykazują coraz większe zainteresowanie rynkiem hiszpańskim, a główne branże, w które inwestowały do tej pory firmy polskie, to sektor chemiczny, motoryzacyjny i usługi IT.

Podczas spotkania zaprezentujemy aktualne możliwości biznesowe, uwarunkowania inwestycyjne i gospodarcze dla prowadzenia biznesu oraz rekomendacje prawnedotyczące działalności. Ponadto będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów regulacyjnych, społecznych i kulturowych.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 03 grudnia 2015 godz. 09:00

Koniec: 03 grudnia 2015 godz. 12:00

Miejsce:
Konfederaja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: