iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

GŁOS BIZNESU: INNOWACJA FINANSOWANIE ROZWÓJ - Kielce

Kielce, 31 maja 2016

Grand Hotel
Henryka Sienkiewicza 78

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której serdecznie zapraszamy,  przedstawimy sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

poranny – przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie w ramach programu Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020 oraz preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP. Firmom rozpoczynających działalność  zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.
Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem.  Jest ona dedykowana mikro, małym oraz średnim firmom poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Konferencja organizowana jest ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Dane wydarzenia:


Początek: 31 maja 2016 godz. 09:30

Koniec: 31 maja 2016 godz. 14:30

Miejsce:
Grand Hotel
Henryka Sienkiewicza 78, Kielce

Miejsce wydarzenia: